I skolesektoren legges distriktsskolen i Seljord ned med Senterpartiet og Fylkesordfører Terje Riis- Johansen sine stemmer. Ja, man kan virkelig spørre seg om Senterpartiet var for eller imot sentralisering!

Nå er det kjent at skoleelevene ikke lengre får bærevesker til skole PC`er som de betaler for selv. Utstyrsstipendet blir oppbrukt til andre ting enn det stipendet var tiltenkt.

Dette skjer samtidig som det nye fylkeshuset i Skien, og muligens en del andre kontorer har blitt utstyrt med noen hundre 49 tommers dataskjermer (Philips 49" LED Curved 499P9H) til 12990,- pr. stk.

Snakker vi om å prioritere kjerneoppgavene? Her renner det millioner ut på kjøp av dataskjermer. Hva var galt med de gamle skjermene på det gamle fylkeshuset?

Thorleif Fluer Vikre

Gruppeleder i fylkestinget for Vestfold og Telemark FrP