Horten videregående skole er kåret til verdens mest miljøvennlige offentlige bygg. Det er det siste store byggeprosjektet til Vestfold fylkeskommune før Vestfold og Telemark blir et felles fylke. Skolen skal romme 1200 elever, bygget skal produsere mer strøm enn det bruker og alt av inventar skal være topp-moderne. FrP har de siste åtte årene hatt utvalgslederen av Hovedutvalget for utdanning i Vestfold, og det er med borgerlig styre at verdens mest miljøvennlige offentlige bygg blir etablert i vårt fylke.

Fremskrittspartiet er opptatt av en god skole, for alle elever i Vestfold og Telemark. Det innebærer gode lærere, et godt psykososialt skolemiljø, gode skolebygg og moderne utstyr som samsvarer med arbeidslivets virkelighet. Vi er også opptatt av smarte løsninger når vi skal bygge nytt, og det ble derfor naturlig for oss å gå inn for en Breeam Nor Outstanding-sertifisering. Dette krever langsiktige prioriteringer, og hårreisende mål.

Ikke bare er den nye skolen miljøvennlig, den kommer også til å spare fylkeskommunen for strømkostnader når bygget produserer strømmen sin selv. Derfor er dette både smart, lønnsomt og miljøvennlig.

Når politikere skal finne løsninger for å bekjempe klimautfordringene er det ofte lett å ty til nye avgifter, forbud og påbud og forslag som skaper en vanskeligere hverdag for folk flest. Det er FrP imot. Vi vil bruke gulrot fremfor pisk for å løse morgendagens utfordringer. Når vi finner løsninger som både er kostnadsbesparende og klimavennlig er løsningen bærekraftig, også over tid. Fremskrittspartiet er på lag med framtida, samtidig som vi hver eneste dag jobber for å skape en enklere hverdag for folk flest.