Gå til sidens hovedinnhold

Smitteutbrudd ved Atrå barne- og ungdomsskole

Det er oppdaget koronasmitte covid blant flere elever på 5.trinnet ved skolen, men skolen stenger ikke mandag. Nå har antallet smitta i Tinn passert 100 personer siden viruset kom til Norge i mars 2020.

Rektor Kjersti Folkvang Volland opplyser at det i den forbindelse blir opprettet tiltak for å begrense videre smittespredning.

– Det viktigste tiltaket er å teste elever og ansatte på trinnet og lage rammer rundt dette. Alle andre bør være oppmerksomme på symptomer og ha svært lav terske for testing, skrev rektor i en forløpig melding til foreldrene i ettermiddag.

Hun anbefaler folk å ringe koronatelefonen for råd og veiledning.

Da RA ved 15:00-tida ville vite om skolen stengte mandag morgen, opplyste hun at ledelsen ved skolen skulle ha et møte klokka 17.30.

Alle må ta test mandag morgen

Klokka 20:00 er opplyser rektor at skolen ikke stenger i morgen mandag.

Hun sender RA denne medlingen, som også har gått ut til foreldrene:

"Det gjelder foreløpig kun 5.trinn. Vi ønsker å legge til rette for god og tilpasset opplæring for alle elevene på 5.trinn. Noen av elevene er i karantene og noen har andre forhold å ta hensyn til. Lærere legger ut lekseplan på Showbie med oppgaver som man kan gjøre hjemme for de elevene som må være hjemme og ikke er syke. Vi følger de vanlige fraværsrutiner ved at foreldre sender en fraværsmelding dersom barn uteblir fra undervisningen. Skolen tilbyr undervisning i hovedsak på skolen. Alle må ta hurtigtest mandag morgen og gi tilbakemelding til smittesporingsteamet dersom hurtigtesten viser positivt. Rektor kommer tilbake til videre testregime i løpet av mandag. "

– Hva med de andre trinnene?

– De andre trinnene har fått beskjed om å følge med og ha lav terskel for testing, hold barna hjemme ved symptomer og følg rådene fra FHI for skole og barnehage.

Et smittetilfelle på Rjukan barneskole forrige uke

Før helga var det et smittetilfelle ved Rjukan barneskole. Torsdag opplyste rektor Jorunn Øverland at denne meldingen ikke er sendt ut på skolenivå, da dette ikke defineres ikke som utbrudd, men et enkelttilfelle per nå.

– Det er ikke relatert til tidligere smitte og man har oversikt over smittevei. Enkelttilfeller og utbrudd vil være noe vi må regne med og er forventet i tiden som kommer, slik kommuneoverlege Sjur W. Ohren har sagt i media tidligere. Vi er opptatt av å gi god informasjon og trygge foreldre og barn når smitte forekommer. Smittesporingsteamet har definert klassen som «øvrige nærkontakter» og vi følger da FHI sine anbefalinger for dette per. 02.12. Det betyr at denne klassen skal teste seg før de kommer på skolen i morgen. Ellers kan de leve som normalt og det er ingen grunn til andre tiltak per nå. Vi følger alltid med og vil selvsagt vurdere ting fortløpende hvis vi opplever mer smitte, i samarbeid med kommuneoverlegen, opplyste rektor Jorunn Øverland torsdag.

I samarbeid med ledelse, lærere, foreldre og helseetaten lyktes de trolig med å hindre ytterligere smittespredning.

– Og situasjonen søndag?

– Ingen nye per nå, opplyser rektor Øverland ved Rjukan barneskole.