Smittevernoverlege Maria har en advarsel før ferien: – De færreste vil tilbringe sommeren sin på et sykehus

Smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther ber folk holde trygg avstand i sommer.