I perioder har det vært begrensninger for gjennomgangstrafikken på fv 37 og kjøring forbi anleggstedet med følgebil.

Alt mens anleggsarbeidere har klargjort for støping av en forstøtningsmur utenpå dagens tørrmur. Arbeidet utføres av BMO Entreprenør AS – men i regi av Vestfold og Telemark fylkeskommune sin bruavdeling.

– Det er en ganske høy mur hvor risikoen for at den raser ut er stor. Den har blitt fulgt nøye med på i et års tid, opplyste Mathias Mogen i forrige uke. Han er veimester i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

På ettermiddag og kveld er det vanlig kjøring fordi anlegggstedet rett ved brua Våerbekken