Hva skjedde i Tinn den dagen du ble født? Når kom strømmen til Hovin? Spilte rjukangutta tre eller fire finaler i Utendørs NM håndball? Hvorfor ble det ikke noe av storflyplassen på Møsstrond i 1965? Og var ikke tante RA-ungen på side 2 for 52 år siden? Visste du at et mindretall i skolestyret gikk for å legge ungdomsskolen til Austbygde istedenfor Atrå i 1964 og at styreleder måtte "roe gemyttene".

Her kan du lese om hva de puslet med i tidligere tider - som tuberkulose, krig, harde 30-åra, Grini, matmangel, polio og bomberom. Dengang de slapp å bakse med korona, hytteasyl, hjemmekontor, skole på dataskjerm og fulle frysere.

Avisene er historiens kladdebøker heter et omkved. I lokalavisene er det flust av planer og ideer som ble lansert med brask og bram, men som ikke ble noe av eller som endret seg underveis. Her kan en også få et inntrykk av temperaturen i den politiske debatten i Tinn til enhver tid.

KLIKK HER FOR RA 1923-1999

Dette takket være en avtale mellom Nasjonalbiblioteket og Amedia som gir publikum åpen tilgang til avisarkivene til RA og 72 andre lokalaviser og deres 48 historiske forløpere.

For de som har søkt i RAs arkiver på Nasjonalbiblioteket, men hatt problemer med å finne det de er på jakt etter - så kan de lese disse søketipsene.

Søk etter eksakt samsvar (frasesøk)

Sett anførselstegn rundt søket hvis du ønsker å søke på en bestemt frase. Ola Nordmann gir treff på både Ola og Nordmann, mens «Ola Nordmann» gir bare treff når begge ordene er tilstede og inntil hverandre.

Søk etter jokertegn eller ukjente ord (trunkering)

Du kan bruke * for å søke på et ord med flere endelser. Barn* gir også treff på barnehage, barneskole, barndom o.l.. Du kan også bruke * for å søke etter ukjente ord. F.eks. «det var en *»

Søk etter flere ord

Et søk med to ord vil automatisk søke etter begge forekomster av ordet. Dvs. at søk etter Per Kari er det samme som å søke Per +Kari.

Kombiner søk

Per OR Kari finner objekter der ett av navnene finnes.

Utelat ord fra søket

Per -Kari finner objekter der Per finnes og Kari ikke forekommer.

Nærhetssøk

Du kan søke etter ord som er i nærheten av hverandre. Sett ordene du leter etter i frase og legg til ~ og antall ord det kan være mellom. F. eks. «Michelet Solstad»~5

Fuzzy søk

For å fange opp ulike skrivemåter av et ord eller skrivefeil kan man legge til en fuzzy operatør. ~1 (skiller seg fra nærhetssøk ved at man ikke bruker anførselstegn). Dess høyere tall, dess mer utvider den for å fange opp varianter. For eksempel vil et søk etter Larsen~1 også få treff på Larson, Larssen, Lassen.

Annet

I filtermenyen til høyre har vi plukket ut en del indeksfelt man kan søke i. Men det er flere tilgjengelig som man kan bruke hovedsøkefeltet for å søke i. Da skriver man navnet på feltet, etterfulgt av kolon.