Sp-Haaven er med i nominasjonskomiteen

Wenke Haaven er med i nominasjonskomiteen til Senterpartiet i Telemark. Noe av det første de må avklare er om Åslaug-Sem Jacobsen tar gjenvalg på Stortinget.