- Spesielt å nekte politikere å møtes fysisk

Skoleelever,barnehagebarn og kinogjengere kan samles, men ikke representantene i kommunestyrer- som fortsatt må  holde fjernmøter på teams. -  Det mest demokratiske er å ha fysiske møter, mener Tinn SV.