26. november minnes vi norske jøder som ble myrdet, og gremmes over at våre politifolk medvirket til deportasjonene med «Donau» denne dagen i 1942. La oss samtidig berømme en britisk etterretningsagent som reddet 10.000. Hans navn var Francis «Frank» Foley (1884 – 1958). I april 1940 fulgte major Foley, sammen med sin sekretær Margaret Reid, general Ruge oppover Gudbandsdalen. Reid og Foley sørget for hemmelig radiosamband med London.

Inntil utbruddet av annen verdenskrig i september 1939 var Foley stasjonert i Berlin, offisielt som «passkontroll offiser». Fra 1935 ba fortvilte tyske jøder ham om hjelp til å flykte. Foley valgte da å se bort fra det britiske utenriksdepartementets uvilje mot jødisk immigrasjon.

Han utstedte etter hvert titusen innreiesevisa til Palestina og Det britiske samveldet. Ingen kan uberørt lese de bønner om hjelp han fikk, og takkebrevene etterpå. Etter «Krystallnatten» i november 1938 skjulte Foley og hans hustru jøder i sin egen leilighet. Under rettssaken mot Adolf Eichmann i 1961 sa et vitne: «Det var en mann som står hevet over alle andre; kaptein Foley, en mann som etter min mening var av de største blant verdens nasjoner. Han reddet tusenvis av jøder fra den sikre død».

Fra august 1939 var Foley i Oslo. I mars 1940 kom den franske utsending Jacques Allier til Norge for å få tak i 185 liter høyanriket tungtvann som Hydro hadde på Vemork. Generaldirektør Axel Aubert samtykket i at tungtvannet skulle sendes til fysikeren Fredéric Joliot i Paris, og ikke til Tyskland. Frank Foley fikk i stand en dekkoperasjon på Fornebu som sikret at tungtvannet i hemmelighet kom med flyet til Skottland, og ikke med det som sto parkert ved siden av. Dette skulle til Amsterdam, men tyske jagere tvang det til å lande i Hamburg. Før tyskerne inntok Paris, ble tungtvannet bragt i sikkerhet i Cambridge.

I 1999 kom det for en dag at Foley ikke hadde diplomatisk immunitet i Berlin. Han løp derfor stor personlig risiko ved å redde jøder unna nazistene. Den israelske Holocauststiftelsen Yad Vashem tok konsekvensen av dette og utnevnte Foley til «Rettferdig blant nasjonene». Den britiske regjering erklærte i 2010 Frank Foley «Hero of the Holocaust.»


Hans Christofer Børresen

h.c.borresen@gmail.com