Gå til sidens hovedinnhold

Spis norsk, spis sesong, spis opp!

Artikkelen er over 1 år gammel

De første som vil merke konsekvensene av et klima i endring er bøndene. Selv om et varmere klima kan skape en lenger vekstsesong i Norge, vil utfordringene knyttet til endringer i klima overskygge eventuelle nye muligheter. Sannsynlige konsekvenser av et endret klima vil være lengre perioder med høy varme i kombinasjon med lite nedbør, men også perioder med langvarig nedbør. Mer intenst og kraftig regnvær med fare for oversvømmelse, blir sannsynliggjort som konsekvens av endringer i klima. For bonden, enten man er det i Norge eller et annet sted i verden, vil det være viktig å bremse klimaendringene mest mulig.


Norges Bondelag har sammen med Norsk Bonde- og Småbrukarlag inngått en avtale med regjeringen om et samlet kutt i klimagassutslipp fram mot 2030 på 5 mill. tonn CO2 ekvivalenter. Det er mer enn jordbrukssektorens årlige samlede klimagassutslipp. Det er en ambisiøs og nødvendig avtale. Samtidig er dette en avtale som legger til grunn Stortingets mål om økt norsk selvforsyning og et landbruk over hele landet.


I en verden som vil trenge 60 prosent mer mat de neste 30 årene, er det viktig at hvert land utnytter sine naturgitte rammebetingelser for matproduksjon. Landbruket i Norge er mangslungent, og vi kan produsere en rekke matråvarer. En av produksjonene vi har absolutt best naturgitte forutsetninger for, er kjøtt fra drøvtyggere som lam og storfe. Svært store areal i Norge er ikke egnet til annet enn grasproduksjon, som igjen utnyttes av drøvtyggemagene til produksjon av kjøtt. Telemark Bondelag mener at disse ressursene må utnyttes, fremfor å importere kjøtt produsert på andre lands ressursgrunnlag.


Kjøtt vil være en nødvendig del av framtidig norsk selvforsyning. Verdens grasarealer og drøvtyggerne vil være helt nødvendig hvis vi skal øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten. Samtidig er det nødvendig å produsere kjøtt på en måte som fører til mindre klimautslipp. Telemark Bondelag er glad for at landbruket har startet den jobben.


Norsk landbruk byr på produkter som muliggjør et allsidig kosthold. Telemark Bondelag mener kjøtt er en naturlig del av et balansert kosthold, sammen med kornprodukter, grønnsaker, frukt og bær. Spis norsk, spis sesong, spis opp!


På vegne av styret i Telemark Bondelag.


Aslak Snarteland

Leder