Etter å ha lest Lørdagens RA og referatet fra formannskapet flere ganger, så undres jeg mer og mer over ordførerens svar på spørsmål i artikkelen.

Flere stiller seg undrende til at næringsutvikling er blandet inn i Tinn Kommunens helse- og omsorgsplan ?

Ordføreren svarer:

"Det er ikke underlig at det er et ønske om næringsutvikling rundt RDA som har gått fra 1 til

8 ansatte i løpet av kort tid."

Jeg henger fortsatt ikke med… Hvis et firma vokser raskt - er det god nok grunn til å være en del av helse- og omsorgsplanen for Tinn kommune?

Jeg trodde faktisk Tinn kommune hadde ett eget apparat for næringsutvikling.

Så sier ordføreren videre:

"En utreding i regi av RNU er helt naturlig å ta med inn i denne prosessen"

Hvorfor er det naturlig at RNU er med i prosessen med helseplan?

Er det nærings apparatet og RNU som nå skal styre helse- og omsorgsplan for Tinn kommune?

Det hadde hvert veldig greit og enkelt om ordføreren kunne svare opp min fortsatte undring her i RA, men det er vel bare ønsketenking.

Da ordføreren har uttalt at han ikke svarer på leserbrev sender jeg disse enkle spørsmål til spørretimen 10.03.22 slik at de kan bli svart opp i kommunestyret.


1. Hvorfor er næringsutvikling blandet inn i kommunens helse- og omsorgsplan ?

2. Hvorfor er det naturlig att RNU er med i en helse- og omsorgsplanen ?


Venter i undring….

Geir Engell