Det ble en kort saksbehandling onsdag i Tinn kommunes samfunnsutvalg. Utvalget vedtok enstemmig at Reidun Dahle kan selge og flytte stabburet på Dale, og det også ut av kommunen, så fremt den nye eieren setter det opp uten mellomlagring.

Det var nye toner fra utvalget som gjorde en 180 graders helomvending etter at de i sitt møte i desember 2021 enstemmig gikk imot kommunedirektørens innstilling om at det ikke var noen hjemmel for å stoppe salget, og at det kunne gjøres uten at kommunen skulle blande seg inn i det. Men en befaring fra utvalget etter at utvalgsleder Jan Olaf Opsahl hadde tredd ut fra sin rolle som uhildet i og med at han er Reidun Dahle svoger, vedtok utvalget under stedfortreder Annfinn Helleberg at de var imot en flytting av stabburet. Et stabbur som trolig er beskrevet i Jules Vernes Tinn-roman "De Store Loddet", der han innlosjeres på gården Dale på sin vei opp for å skrive om Rjukanfossen.

Søknad gjaldt tillatelse til salg og flytting av stabburet for salg til en gård i Fyresdal. Stabburet, ifølge skaderapport taksert til 380.000 kroner etter taklekkasje, er anslått oppført på 1600-tallet. Taket er byttet og anslått år for undertak og takstein er 1942.


Saken

Samfunnsutvalget gikk imot et salg og flytting av stabburet på tross av kommunedirektøren innstilling som sa «det gis tillatelse til flytting av stabbur fra eiendommen 121/63 i Knut Dahles veg 13 til Åsberg gård i Fyresdal.

Karin Rø (H) fremmet følgende fellesforslag: "Saken sendes tilbake til kommunedirektøren for vurdering av at bygget blir stående og de hensyn/regelverk som må hensyntas i den forbindelse." Rø sitt forslag ble satt opp mot kommunedirektørens innstilling og enstemmig vedtatt.

Reidun Dahle mente dette var en beslutning tatt på feil grunnlag, og sendte inn en klage på vedtaket 27. september, som etter behandling hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ga henne medhold på alle punkter.

I samfunnsutvalgets møte onsdag ettermiddag var tonen en annen. På samme måte som sist, ble utvalget ledet av Annfinn Helleberg (H), og Ragnild Busnes trådte inn for Ap-representant Opsahl. Helleberg innledet kort og godt med å si:
- Som kjent har det vært litt rundt den behandlingen der. Jeg vet ikke om kommunedirektøren kan ta litt rundt de innspillene som er kommet.

Kommunen får skarp refs av Statsforvalteren


Forholdsvis skarp tilbakemelding

Det var konstituert kommunalsjef samfunn Svein Aannestad som representerte kommunedirektøren og her var klar i sin tale:
- Det er en forholdsvis skarp tilbakemelding fra Statforvalteren. Det er det! Kan du forklare, Eli Samuelsen?

Kommunearkitekt Samuelsen mente det var veldig klart.
- Det Statsforvalteren sier er at kommunen ikke har mulighet til å imøtegå salget og avslå søknaden, og ber oss håndtere saken bedre, sa Samuelsen før Aanestad tok over igjen:

- Statsforvalteren sier i brevet at kommunedirektøren faktisk har behandlet saken riktig, men så har det kommet politisk behandling, som det vanligvis er anledning til, men der er det både feil jus og for dårlig begrunnelse. Så det er en liten smekk til behandlingen som er gjort. Og da skriver også Statsforvalteren at det i lignende saker må jussen være riktig, men det må også være bedre begrunnelser for å gå imot en innstilling.

Helleberg ba om ordet.
- Som leder, føler føler nok jeg under behandling av den saken at vi har fått lite tilbakemelding på saksgangen i det. Vi er nok ikke så inne i reglementet her, og jeg tolket det som at det var riktig å avvise saken sist. Jeg savnet nok mer opplysninger rundt det, sa Helleberg, før han spurte om andre hadde noe å si.

Hadde ikke noe valg

Karin Rø ba om ordet.
- Bare en generell betrakting. Vi hadde jo et annet syn. Og var det egentlig nødvendig å behandle den saken politisk, når reglen var slik de var? Kunne det ikke vært avgjort administrativt?

Det bekreftet Aannestad:
- Innenfor gjeldende delegasjonsreglement kunne vi avgjort dette administrativt, men så har også samfunnsutvalget gjort det veldig klart at alt som har med riving å gjøre, vil samfunnsutvalget ha opp til behandling. Det har leder vært veldig tydelig på, sa Annestad.


Hellberg overtok tilslutt ordet igjen:
- Da får vi vel ta en avstemning. Og vi har vel ikke noe annet valg enn å gå for kommunedirektørens innstilling, og i henhold til Statsforvalterens vedtak av 10. 3. 2022.

Og dermed ble det vedtatt at stabburet kan flyttes og selges med følgene enkle formaning:
"Stabburet må ikke demonteres før grunnarbeidet er ferdig på ny plassering slik at bygges flyttes uten mellomlagring."

Og dermed ble vedtaket enstemmig det motsatte av hva det enstemmig ble vedtatt i desember.