Dette blir et kort svar fra min side og mitt siste. Jeg går ikke inn i en debatt i media om arbeidet i sykehusutvalget. Er vi misfornøyd, så tar vi det innad i utvalget. Viser forøvrig til de offisielle debattene og vedtakene som er gjort i denne saken i HO utvalget- formannskap og kommunestyret.

Når det gjelder dine spørsmål rundt det nye helsehuset, så ber jeg deg og alle andre møte opp i Rjukanhuset 29. mars da vi arrangerer et informasjonsmøte om hvor vi står i dag i utbyggingen av et nytt helsehus.

Vi vil også avholde et slikt møte også i bygda, men datoen er ikke klar ennå.