Før valget i høst så gikk Tinn Ap til valg på at «Tinn kommune skal være en trygg, seriøs og forutsigbar arbeidsgiver for alle ansatte». Det første Vidar Stang, som er leder i Tinn Ap, velger å gjøre når undertegnede spør om det at skolefrukten blir fjernet er i tråd med programpunktet deres som sier at Tinn Ap vil «legge til rette for et skolemåltid for alle elever» er å gi skylden på ansatte i skolen (som Tinn kommune er arbeidsgiver for).

Skolefrukten ble innført fordi den ble prioritert inn av forrige kommunestyre. Det var ikke noe skolene plutselig kom på av seg selv. Og skolefrukten har forsvunnet fordi den nettopp ikke har blitt prioritert av nåværende folkevalgte. Når kommunestyret overlater kuttene til skolene, så inkluderer dette også kutt av skolefrukt og andre prioriteringer. Det å overlate ansvaret for kuttene til skolene er en prioritering i seg selv, og man kan ikke gi noen en fullmakt til å foreta kutt for så å gi de som gjør det skylden hvis det viser seg at noen av kuttene er upopulære.

Når skolene kutter ut skolefrukten, så forholder skolene seg til det politiske vedtaket som kommunestyret har fattet — i dette tilfellet et prosentvis kutt i budsjettet. Når man har utført et mangelfullt politisk håndverk så bør man bruke speil og ikke kikkert for å finne ut hva som har gått galt — og iallfall ikke legge skylden på folk som faktisk bare gjør jobben sin.

Det er stang ut for Ap når man forsøker å legge skylda for egen politikk på de ansatte i Tinn kommune, og det kortet er ikke mørkeblått, men mørkerødt.