Stenger sidegater

Kabelnedleggingen langs sør-sida av Sam Eydesgate i bydelen Ingolfsland og ned til Jernbanegata på Tveito fører til stengte sidegater.