Statskog har ikke taksert rypebestanden på terrengene i Tinn, men antar at den er jaktbar

Statskog åpner nå de fleste av sine områder for ordinær jakt på skogsfugl og rype – også i Tinn. Samtidig innfører statsforetaket en øvre nasjonal maksgrense for fangst.