Vestfold og Telemark fylkeskommune og Viken fylkeskommune har sendt ut melding om at Fv2814 mellom Tessungdalen og Bjørkeflåta over Imingfjell stenges for vinteren onsdag 30. november klokka 22.

Veien vil da være vinterstengt fram til 1. april 2023 og det til tross for at fredag 31. mars er starten på helga som ender mede palmesøndag.

Det betyr ikke at dette ikke kan bli endret når man kommer så langt, men det er det som er opplyst fra veieierne fylkeskommunene.