Stengte grenser til tross: Flere stopper for Heddal stavkirke

Til tross for færre utenlandske turister er Heddal Stavkirke godt besøkt i sommer. Flere barnefamilier og yngre turister kjøper billetter for å se kirka.