Det siste året har det vært en kraftig økning av kunder på Statens vegvesen sine trafikkstasjoner, som ønsker klistrelapper som dekker til nasjonalitetsmerket på skiltet. Dette ønsker ikke Statens vegvesen skal fortsette og avskaffer den med øyeblikkelig virking, skriver de i en pressemelding.

"Moten" har trolig sammenheng med innføringen av gebyr for «sorte nasjonalitetsmerker» (flagg på sort bakgrunn), og at flere derfor har behov for å dekke over disse, eller av estetiske grunner ønsker å dekke til det originale nasjonalitetsmerket.

Ordningen med klistrelapper ble innført i forbindelse med overgangen til skilt med integrerte nasjonalitetsmerker. Dagens bruk av klistrelapper har ført til usikkerhet både for bileiere og kontrollmyndighet om hva som faktisk er tillatt. Siden bruk av klistrelappene nå ikke er i samsvar med formålet, avskaffer vi ordningen, skriver Statens vegvesen i pressemeldingen.

Må ha merke utenfor Norge

De som allerede har hvite/grønne klistrelapper fra Statens vegvesen kan fremdeles bruke disse, men egne hvite/grønne klistrelapper eller sorte «nasjonalitetsmerker» kan ikke brukes. Grunnen til det er at klistrelappene fra Statens vegvesen har samme farge og refleksjonsevne som skiltplaten, noe de andre ikke har.

Statens vegvesen presiserer at det imidlertid viktig å være oppmerksom på at dersom kjøretøyet skal brukes utenfor Norge må nasjonalitetsmerket være synlig. Det vil si at dersom et kjøretøy har tildekket nasjonalitetsmerke på skiltet både foran og bak, må de enten fjerne tildekkingen – slik at det originale nasjonalitetsmerket synes, eller ha separat nasjonalitetsmerke (gammelt N merke).

Nytt skilt hvis det ikke kan fjernes

Du må kjøpe nytt sett med skilt dersom det ikke er mulig å fjerne det sorte N-merke uten å skade det opprinnelige nasjonalitetsmerket på skiltet. Dersom du har skilt av gammel type (uten integrert nasjonalitetsmerke) må begge skilt byttes om ett blir mistet eller stjålet. Et nytt sett med skilt koster 120 kroner.

Alle andre endringer av skilt («sorte nasjonalitetsmerker», egne hvite/grønne klistrelapper osv.) kan bli straffet med bot på 3000 kroner.

Statens vegvesen sine trafikkstasjoner har ikke klistremerker på lager. Det er derfor ikke mulig å hente ut nye til å ha i reserve etter at ordningen er avskaffet, avslutter pressemeldingen.