TELEN - Vi opplever en skikkelig ketchup-effekt på etterspørselen etter turbussoppdrag etter pandemien. Både norske og internasjonale turister, bedrifter, lag og privatpersoner skal nå ut på tur eller ha arrangementer med busstransport. Det er fantastisk gledelig! Utfordringen vår nå er at vi mangler bussjåfører for å møte etterspørselen, sier Mathias Højsgaard, kommersiell direktør i Tide i en pressemelding.

Stor pågang fra sør til nord

Etter to år med pandemi der reiselivet har ligget brakk, og kun et fåtall arrangementer har blitt gjennomført, merker busselskapet, som er landets største innenfor turbusstjenester, at pilene peker oppover. Og med økt etterspørsel kommer også økt behov for bussjåfører.

- Fra april i fjor til april i år har antallet bestilte turoppdrag økt med nærmere 70 prosent, sier Højsgaard, som opplever stor pågang ved alle selskapets avdelinger, fra Honningsvåg i nord til Kristiansand i sør.

Kan ansette opptil 50 nye sjåfører

Tide har behov for flere bussjåfører i både heltids-, deltids- og tilkallingsstillinger. De faglige kravene for å kjøre buss er at man må ha førerkort klasse D, yrkessjåførkompetanse og kjøreseddel.

- Nå står vi i en situasjon der vi må takke nei til oppdrag. Jeg vil anslå at vi kan ansette opptil 50 nye sjåfører, sier Højsgaard, som videre forteller at bussjåførene i selskapet har mulighet til å tilpasse arbeidsmengden etter livssituasjon.

- Noen ønsker å jobbe mye, mens andre vil ha større frihet og ta vakter når det passer. Det er også mulig å bare jobbe som sjåfør deler av året. Vi har flere sjåførkollegaer som bor i Sør-Norge, men som ønsker å kjøre i Nord-Norge og oppleve den vakre landsdelen i sommersesongen, forteller han.

- Dessuten er det mulig å være bussjåfør frem til fylte 75 år, noe som gjør at mange velger bussjåføryrket som en karriere nummer 2, legger Højsgaard til.