Kraftig vind og mye snø vil føre til stor vindtransport av snø inn i leområder. Det forventes at store skred kan løsne av seg selv. Unngå alt skredterreng.

-Betydelige nedbørsmengder og kraftig vind fra sørvest gjør at en allerede skjerpet skredsituasjon blir mer alvorlig. Leområder har i den siste perioden fått uvanlig store nedbørsmengder på relativt kort tid og skred kan løsne i terreng der det sjelden går skred. Enkelte skred kan i tillegg bli svært store. All ferdsel i og i nærheten av skredterreng vil være forbundet med stor risiko og det oppfordres til uvanlig stor sikkerhetsmargin. Skredfaren antas å være størst i sør- og vestlige deler av regionen, melder beredskapsstaben ved Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.