Vestfold og Telemark SV er opptatt av en bærekraftig arealpolitikk. Vi ønsker at snaufjell og strandsonen skal være tilgjengelig for allmennheten.

Hyttebygging er god distriktsnæring i fylket, men belaster både natur og miljø. Strandsona bygges ned, og flotte naturområder bygges om til byer av fritidsboliger og infrastruktur.

Fylkeskommunen gjennomførte i 2021 en undersøkelse som viser at hver hytte beslaglegger 1100 m2 i gjennomsnitt. I dag er det 45 000 hytter i Vestfold og Telemark, planer i kommunene peker ut arealer for nye 30 000 hytter.

Tinn kommunes undersøkelse i 2020, avdekket at hyttene i kommunen brukes 50 døgn per år i snitt. Vinje kommune, har med sine 5500 hytter flest hytter i fylket. Det blir 1,5 hytte per innbygger.

I Larvik er det 4800 hytter, etterfulgt av Tinn med 3470 hytter, Kragerø med 3421 hytter, Færder med 3219 hytter og Sandefjord med 2795 hytter.

I Færder er tettheten av hytter størst, med hele 32 hytter per km2. Ca. 10 000 av hyttene i fylket ligger i strandsonen, innenfor 100-metersbeltet. Siden 2010 er det bygget mer enn 900 nye hytter i strandsonen og langs vassdragene i fylket.

Kan hytteveksten fortsette inn i himmelen? Klimakrisa og naturkrisa tvinger oss til å forvalte naturområder med omhu. Må områder bygges ned, bør de så langt det er mulig brukes til å løse klimakrisa, og ikke forsterke den gjennom økt forbruk av både areal og energi.

Større andel av hyttene som bygges i framtida bør gjøres allment tilgjengelig. Da vil flere kunne dele hyttegleden samtidig som verdifulle naturområder bevares.

Uttalelse vedtatt på årsmøtet Vestfold og Telemark SV