Høie om sykehuset

Stilte spørsmål: Tinn Ap er skuffet over reduksjonen  i  tilbudet og tok saken opp med stortingsrepresentant Terje Aasland (th) som tok saken med helseministeren. Her sammen med B.Hovden.

Stilte spørsmål: Tinn Ap er skuffet over reduksjonen i tilbudet og tok saken opp med stortingsrepresentant Terje Aasland (th) som tok saken med helseministeren. Her sammen med B.Hovden.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Sykehuset Telemark til helseministeren: «Det har ikke vært et ønske fra kommunen om å utvikle et felles helsetilbud i de gamle sykehusearealene, noe som kunne gitt grunnlag for en bedre utvikling av det totale tilbudet over tid»

DEL

Helseministeren svarerDet kommer fram i et brev helseminister Bent Høie har sendt Stortingets president. Brevet er et svar på et spørsmål stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) stilte helseminister Bent Høie, et spørsmål som ble omtalt i RA 26.april om som gjaldt på tilbudet ved Rjukan sykehus : «Mener statsråden at utviklingsplanen er fulgt opp med tanke på hva som skal ligge avhelsetjenester ved Rjukan sykehus og som var grunnlaget for statsrådens beslutning om å akseptere nedleggelse av akuttfunksjonen ved Rjukan sykehus og vil statsråden nå ta et initiativ til at man ikke ytterligere redusere helsetilbudet ved Rjukan sykehus?

Slik svarte Høie:

«Alle helseforetakene arbeider med å revidere sine utviklingsplaner. Utviklingsplanene for de ulike helseforetak må ses samlet og sikre det totale helsetilbudet i regionen. Jeg har derfor bedt de regionale helseforetakene innen desember 2018 utarbeide regionale utviklingsplaner med tidshorisont fram til 2035. De regionale planene skal sammenfatte helseforetakenes utviklingsplaner opp mot regionens samlede «sørge for»-ansvar og kapasitetsbehov. Sykehuset Telemark har arbeidet med oppdateringer av utviklingsplanen fram til 2035. Jeg har bedt Helse Sør-Øst og Sykehuset Telemark redegjøre for saken. Sykehuset Telemark opplyser:

«Innholdet i tjenestetilbudet på Rjukan er det samme som tidligere. I Utviklingsplanen er det ikke lagt opp til akuttfunksjoner innen spesialisthelsetjenesten på Rjukan, men et poliklinisk tilbud for planlagt aktivitet tilpasset behovet i befolkningen. Den planlagte polikliniske aktiviteten innenfor indremedisin, dialyse, radiologi, kirurgi og ortopedi fortsetter som før, men tilbudet konsentreres over tre dager i stedet for fem dager iuken. Samlet sett er vår vurdering at det polikliniske tilbudet har fungert godt, spesielt har Tinn fått et svært godt resultat når det gjelder desentralisert dialysebehandling. I tillegg har det vært private øye- og øre-nese-hals spesialister og audiograf som også fortsetter.Bakgrunnen for endringen er at vi til enhver tid må tilpasse driften vår til det reelle pasientbehovet. Det er naturlig at behovet for polikliniske undersøkelser endres over tid. Viser at vi nå samlet sett har aktivitet til tre dialysedager, tre røntgendager og en til to fulle poliklinikkdager i uka. Det at vi ikke skal ha akutte undersøkelser gjør det mulig å samle driften til tre dager i uken i stedet for å spre den ut over flere dager. Dette er hensiktsmessig i forhold til ressursbruk, samtidig som man ivaretar muligheten til å samordne for pasienter som skal ha flere typer undersøkelser. Vi vil også nevne at vi samtidig har startet opp desentralisert dialysebehandling i Vinje, nettopp for å ha pasientnære tilbud der det er mulig. Det har ikke vært et ønske fra kommunen om å utvikle et felles helsetilbud i de gamle sykehusearealene, noe som kunne gitt grunnlag for en bedre utvikling av det totale tilbudet over tid. Vi synes totalt sett vi har hatt en god dialog med kommunen om det lokale helsetilbudet og mulige samarbeidsområder.»

Rekruteringsproblemer

Videre skriver Høie «Helse Sør-Øst opplyser videre at Sykehuset Telemark har oppgitt at de har rekrutteringsutfordringer knyttet til en ledig stilling som overlege i indremedisin og at det arbeides med å finne en god løsning for å dekke befolkningens behov. Behovet for spesialisthelsetjenester vil endres over tid. En utviklingsplan skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene i helseforetaket og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer, og støtte opp om et overordnet felles formål. Jeg legger til grunn at eventuelle endringer i tjenestetilbudet på Rjukan er basert på en faglig vurdering av hva som er hensiktsmessig i forhold til behovet i befolkningen» sitat slutt.


Artikkeltags