Jeg leser at regjeringen forhandler med togselskapene SJ, GoAhead og Vy, etter at de krevde mer penger fra staten for å fortsette å kjøre tog, som de har lagt inn anbud på. Bakgrunnen for kravet er at det er færre passasjerer enn før pandemien: Togselskapene vant anbud /NRK

Her torpederer regjeringen både sin egen og Solberg-regjeringens politikk.

Solberg-regjeringens fremste argument for jernbanereformen var at staten skulle spare penger. Da må staten stå på kravene; insistere på at anbud er anbud, varierende passasjertall er en usikkerhet leverandør må ta høyde for. Regjeringen foreslår her å gi bort besparelsen til kapitalister som har tatt en risiko og tapt.Arbeiderpartiet og Senterpartiet påstår de er i mot jernbanereformen. Nå har regjeringen en gylden mulighet til å komme seg ut av inngåtte avtaler uten å måtte ut med store beløp i erstatninger, ganske enkelt fordi togselskapene taper penger på avtalene. Regjeringen vil i stedet la kontraktene løpe i 10 år, og deretter la være å lyse ut nye. Men det er ikke sikkert at Ap og Sp sitter i regjering da... Nå har regjeringen muligheten til å reversere jernbanereformen, grip den!