Strålende fornøyde med sommertorget

Tinn Ap, her med Vidar Stang og Anita Stang, er svært fornøyde med hvordan oppslutningen om å lage liv på torget er blitt tatt imot, og takker de frivillige kreftene for innsatsen.