I ettermiddag ble det klart at regjeringen innfører tvungen lønnsnemd fordi de mener det var fare for brann ved et prosess- og gjenvinningsanlegg. Søppel hopet seg opp. Eier var redd for selvantennelse og en brann som kunne satt personell i fare.


Leder Steffen Handal i Unio kommune er provosert.

– Det regjeringen gjør nå provoserer meg. Vi har drevet en ansvarlig og helt rettmessig streik. Når de stanser streiken gjennom tvungen lønnsnemnd, understreker det tydelig hvor uunnværlige våre medlemmer er for det norske samfunnet, sier leder Steffen Handal i Unio kommune i en kommentar på facebook.

UNIO organiserer mange arbeidstakere i Tinn.

Motparten - altså KS hvor Tinn kommune er medlem - er fornøyd med avgjørelsen. Det kommer fram i en uttalelse av direktør for arbeidsliv Tor Arne Gangsø.

- Vi er glade for at noen handler raskt for å ivareta liv og helse i Fredrikstad. Situasjonen ble svært alvorlig, med akutt fare for liv og helse. Brannvesenet avdekket at det var umiddelbar fare for at søppelet i anlegget ville selvantenne, og dermed starte en brann i bunkere med 2500 tonn søppel. Den spesielle situasjon ved slukking av brann i slike bunkere er at brannpersonalet utsettes for stor risiko. Det vil utsette personalet for fare for liv og helse. Situasjonen ble derfor akutt kritisk. Kommunen søkte derfor om dispensasjon hele tre ganger. Unio avslo alle gangene. Det må Unio bære ansvaret for, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

Over 20.000 Unio-medlemmer har vært i streik. Medlemmene som er tatt ut i streik, er lærere, helsearbeidere, samt ansatte i virksomheten som bibliotek. Nærmere 180 skoler og 35 barnehager i 16 kommuner og 10 fylkeskommuner har vært berørt av streiken.

KS og de andre tre hovedsammenslutningene, LO, YS og Akademikerne, har undertegnet ny tariffavtale. Avtalen gir et lønnstillegg på 2,8 prosent, som er 0,1 prosentpoeng over avtalen i frontfaget. Unio bekrefter at alle ansatte som har vært tatt ut i streik nå går tilbake til arbeidet så snart det lar seg gjøre.