Det går med 23 Terrawattimer TWH å elektrifisere plattformene i Nordsjøen. Det er 23 milliarder kwh. Det tilsvarer forbruket til en million 150 000 husstander.

Dette er mer en 15 % av det årlige forbruket i Norge. Dette er til ingen nytte, dem kan produsere sin strøm med gass der ute.

Og det koster mange milliarder å gjøre dette.

Snakk om galskap, men sende gassen til Europa så dem lager strøm av den, det er greit. Er det noen som skjønner noe av dette?

Det er vel bare dem som sitter på Stortinget som skjønner dette!

Dem skulle vært stilt for Riksrett dem som har gått inn for dette!