For å holde idrettshaller- og anlegg åpne i vinter er vi i Vestfold og Telemark idrettskrets avhengig av en ny og bedre strømstøtte fra regjeringen. Vestfold og Telemark idrettskrets er 123 526 medlemmer fordelt på 578 idrettslag. Den frivillige innsatsen som medlemmer og ildsjeler bidrar med innenfor idretten i Vestfold og Telemark utgjør ca. 2 000 årsverk og en verdiskapning tilsvarende 1,1 milliard kroner.

Idrettens oppgave er å skape idrettsglede for alle. Derfor er det avgjørende at vi får trygge og forutsigbare rammer så både unge og gamle får muligheten til å drive idrett. I dag opplever vi en svært vanskelig situasjon på grunn av høye energipriser, der lagene våre i verste fall vil måtte stenge idrettshaller- og anlegg i vinter. Selv om politikerne heier frem idretten må det skje mer en festtaler for å holde anleggene åpne i vinter.

Sannidal IL i Kragerø kommune har nesten tredoblet strømutgiftene sine sammenlignet med samme tidsperiode i fjor. Et sannsynlig utfall av de økte strømkostnadene er redusert tilbud eller i verste fall full stans i deler av tilbudet.

Men, det er ikke bare strømprisene som farger regnskapet rødt. Økt dieselpriser år også store konsekvenser og det er nå usikkert om vedlikehold av bygdas tursti, som er til gled for alle innbyggerne, kan brøytes og vedlikeholdes som normalt.

Regjeringen har varslet at de ikke vil foreslå endringer i strømstøtten til idrettslag. For oss betyr dette at dagens ordning blir stående der vi får dekket 80 prosent av strømutgiftene som overskrider 70 øre per kWt. Dette er en dårligere løsning enn den gitt til husholdningene, og fører til at idrettslagene selv må betale skyhøye summer for å drifte anleggene sine.

Vi kan ikke velge selv når vi trenger strøm. Der hjemme kan man skru på vaskemaskinen på gitte tidspunkt, mens vi må holde varmen på og isen kald i våre haller på ettermiddagen og kvelden når mammaer og pappaer er ferdig på jobb. Det er på disse tidene strømprisene også er på sitt høyeste, noe som gjør at vi for eksempel i starten av september snakker om reelle priser på over 500 øre/kWt i tiden etter 16:00 på dagen. Disse prisene vil øke ut over vinteren.

I Bø i Midt-Telemark kommune har strømutgiftene til Skarphedin IL for å drifte Telemarkshallen økt fra om lag 110 000 kr. i første halvdel av 2021 til nærmere 180 000 kr. for samme periode i år. Selv om den kraftige økningen i strømutgifter ikke har fått umiddelbare konsekvenser for aktivitetene går de 400 fotballspillerne som benytter hallen jevnlig en usikker vinter i møte. Med fortsatt økende strømkostnader er det langt fra sikkert om normal drift kan opprettholdes.

Et alternativ er å sende regningen til medlemmene, men det vil selvfølgelig gå hardt ut over de med dårligst råd. Sånn vil vi ikke at idretten skal være – den skal være for alle.

Kjære politiker fra Vestfold og Telemark, dere har klappet i hendene og snakket varmt om idrett og frivillighet i festtaler. Nå må handlingen komme, så ikke idretten forvitrer.


På vegne av idretten i Vestfold og Telemark

Hans Martin Bærefjell

Styreleder, Vestfold og Telemark idrettskrets