(Telemarksavisa)

Vinje kommune har de siste årene manglet helsefaglig personell. Det kommer fram i sakspapirene til kommunestyremøtet 15. september. Kommunen har derfor vært tvunget til å leie inn vikarbyråer for å få turnusen til å gå opp.

– Til no i år har me brukt kr 3 150 000,- til saman i innleige på både helsefagarbeidarar og sjukepleiarar. Tilsvarande var bruken i 2019 kr 1 317 605,-, skriver rådmannen i saken til kommunestyret.

Stipend

Som et første steg og for snarest å knytte til seg nye sjukepleiere til kommunen, foreslår rådmannen å etablere en ordning der kommunen tilbyr økonomisk støtte til sjukepleierstudenter gjennom studiet. Onsdag ble saken vedtatt i kommunestyret slik den var lagt fram.

Stipendet på 5 000 kroner i måneden for fulltidsstudenter, fra september til juni, gis mot at bachelor-studentene binder seg til helgearbeid hver tredje helg, ferievikariat under utdanninga, og bindingstid på to år etter fullført utdanning.

– Dette inneber at me om 3 år vil, med full utteljing, ha 4–5 sjukepleiarar i 2 år og håpe på at desse vil bli verande etter bindingstida, skriver rådmann.

– Det er mange deltidsstillinger i yrket, så vi vil tilby de studentene som er med på stipendordningen 100 prosent stilling etter endt utdanning, forteller ordfører i Vinje, Jon Rikard Kleven.

Den totale kostnadsrammen for fem stipend i tre år blir 750 000 kroner. I sakspapirene kommer det også fram at det kan være aktuelt å tilby stipend til studenter som er på 2. eller 3. året med de samme vilkårene, men her også er bindingstiden to år med tanke på omfanget av den økonomiske støtten.

Viktig for kommunen

Kleven forteller at dette er en ordning han ser på som viktig for kommunen.

– Dette er kompetanse som vi er avhengige av. Nasjonal statistikk viser at vi får behov for flere sykepleiere enn vi har nå, sier han.

Kommunen vil legge til rette for en attraktiv utdanning med spesialiseringsmuligheter innen dialyse, kols, diabetes og kreft som Kleven mener kan være med på å gjøre tilbudet mer interessant for studentene.

– Jeg tenker også at vi må få på plass en boligmasse for de som måtte ha behov for det, sier Kleven.

Ny studiemodell

Universitetet i Sørøst-Norge jobber for tiden med å utvikle en bærekraftig sjukepleierutdanning med et fleksibelt og desentralisert studietilbud i distriktskommuner i tidligere Telemark og Buskerud fylker.

– Vi holder på med siste innspurt på studieplanen nå, sier Hilde Eide, leder for prosjektet, og forteller at de ønsker et sterkt samarbeid med aktuelle kommuner.

Utdanningen vil foregå i distriktene og Eide forteller at tanken er å samle grupper av studenter som kan jobbe sammen.

– Det vil bli noen fysiske møter og bruk av digitale læringsplattformer, forteller hun om deltidsutdanningen som vil gå over fire år.