Tirsdag la kommunedirektør Anne Tove Sandal Teigenes fram sitt forslag til budsjett for 2022, og økonomiplan 2022-2025. Her foreslo hun blant annet å innføre eiendomsskatt for å få endene til å møtes. Langeland understreker at budsjettet ikke er behandlet i SV-gruppa, men at han synes kommunedirektøren tar noen kloke grep.

- At administrasjon ikke vil gjøre ostehøvelkutt, støttes. Enhetene kan ikke sultefores, det går utover ansatte og kvalitet på tjenester. Det er også viktig å komme i gang med en moderne og framtidsretta helse- og omsorgstjeneste, som kan driftes på en mer effektiv måte. Jeg så at det er satt av 50 millioner i budsjettet allerede neste år, er en helt nødvendig prioritering, mener han.

- Holder ikke bare med jobb og bolig - kultur skaper bolyst

- Hva kan SV være med på ?

- Eiendomsskatt har SV ment har vært nødvendig å innføre og foreslo dette allerede for to år siden. Da ville vi i dag hatt en fast og forutsigbar inntekt, som ville gitt oss rom for å omstille. Det er viktig å påpeke at kommunen i så fall må innføre eiendomsskatt gradvis og kan legge inn bunnfradrag og ulike graderinger. Dette vil sikre at hyttefolket også får bidratt til en bedre kommuneøkonomi.

- Hva kan dere ikke være med på i budsjettforslaget?

- Det er foreslått dramatiske kutt på kulturtilskudd, og nye stillingskutt - 1,5 stilling - på kultur. Dette kommer på toppen av fjorårets kutt, og vil få store konsekvenser for kulturliv for alle store og små innbyggere i Tinn. SV mener en må unngå at dette kuttet blir så massivt, skal folk ha lyst til fortsette å bo og ønske å flytte til Tinn, holder det ikke bare med jobb og bolig, kultur skaper bolyst, sier han.

Rjukan Idrett

Langeland mener også et kutt på 300 000 kroner til Rjukan idrett, kan bety kroken på døra for dette populære tilbudet.

- Et tilbud som har slått an og er med på å sikre at flere faktisk velger å bli i Tinn fremfor å flytte. Dette er en billig investering, som betyr mye for ungdommen og videregående skole, understreker Langeland.