I dine leserinnlegg kommer du med noen påstander som jeg som leder i Tinn Ap ikke kan la vær å kommentere.

Men først et tips til deg. Tinn kommune har innført foran hvert kommunestyre, formannskaps og utvalgsmøte en spørretime. Her kan innbyggere stille sine spørsmål både verbalt og skriftlig. Her må ordfører og utvalgsledere svare opp spørsmålene, ytringene og de blir protokollført.

Har ikke sett deg særlig aktiv der, men desto mer i aviser og sosiale medier.

Men ønsker du svar, så er spørretimen plassen mener jeg.

Men tilbake til dine påstander rundt opsjonsavtalen og min rolle. Du antyder temmelig sterkt at dette nærmest er en sak jeg egenhendig kjører frem sammen med Høyres Per Lykke.

La meg nå nok en gang ta deg med på Tinn Ap sin reise fra 2014 når sykehuset ble lagt ned.

En nedleggelse du som tillitsvalgt for sykepleierforbundet var imot og gikk mot ditt eget forbund som støttet en nedleggelse av sykehuset.

Husker det veldig godt, for da stod vi på samme side, hva som har skjedd etterpå må gudene vite, men de bygningene som i 2014 var flotte å drive sykehus drift i, er i dag etter din mening totalt ubrukelige til noe som helst av helserelaterte tjenester.

Men tilbake til Tinn Ap sin vei.

Helt siden nedleggelsen har partiet lokalt arbeidet for å kunne fylle lokalene med aktivitet.

Når jeg kom tilbake til Rjukan i 2015 ble jeg raskt med i et sykehus utvalg nedsatt i partiet ledet av Odd Martin Landstad.

I 2016 hadde vi et møte med sykehusledelsen ved Telemark sykehus. I møte kom det frem at sykehuset Telemark gjerne ville ha et samarbeid med Tinn kommune, men interessen fra den gang ledelse i kommunen var negativ, de hadde vedtatt at sykehuset ikke var på deres agenda lenger.

Tinn Ap arrangerte en pressekonferanse på sykehuset hvor vi presenterte mulighetene for sykehuset hadde i et samarbeid med kommunen og sykehuset Telemark.

Denne pressekonferansen falt både administrasjon og politisk ledelse tungt på brystet.

Ja så tungt at politisk ledelse valgte å fjerne Steinar Bergsland fra sin stilling som prosjektleder for ny aktivitet i sykehuset. Fordi han støttet opp om vårt engasjement.

Etter det skjønte vi at det var nytteløst å jobbe mot Sp/SV som hadde andre planer.

Men vi hadde hele tiden kontakt med ledelsen i Telemark sjukehus, for å holde saken varm.

Fordi et valg nærmest seg.

Tinn Ap som hadde behandlet denne saken og andre saker i sine formelle organer (styret, medlems/årsmøter) gikk jo til valg med det mål for øyet, at kom vi i posisjon skulle vi forsøke å få til en avtale med sykehuset Telemark i et samarbeid for å skape et Rjukan medisinsk senter.

Når Ap/høyre og Frp fremforhandlet en politisk avtale for perioden 2019 –2023 så var jo

Et av punktene å forsøke å få til en større aktivitet i sykehuslokalene i samarbeid med sykehuset Telemark og eventuelt andre høyt prioritert.

Fra valget og frem til i dag så er de formelle vedtak gjort, forhandlingsgruppe ble nedsatt og de leverte sin innstilling før sommeren på en opsjonsavtale. Denne avtalen skal nå kommunedirektør arbeide med, vi politisk må jobbe den veien for å se om det er mulig å få til noe statlig hjelp frem til saken kommer til endelig politisk behandling i desember 2021.

Så Arild Stavndal å hevde at dette er noe en/to manns verk er med respekt å melde bare tøys.

At du heller ikke respekterer den prosessen en slik sak tar, viser jo bare at du er imot uansett hva vi ville klare å fylle lokalene med.

Det er jo helt greit å være imot, det står deg fritt, men ha respekt for alle medlemmene i disse partiene som har et annet syn og som ønsker at ingenting skal være uprøvd.

Ser også at du skriver at vi bruker penger, frem til nå har ikke brukt noe annet en til noe møtegodtgjørelse.

Hva dette vi koste i fremtiden, er det jo nettopp en slik utredning bl.a skal ta stilling til.

Før det vet svært få av oss hva dette vil medføre av investeringer og årlig driftsutgifter, samt eventuelle drift inntekter.

La meg presisere enda en gang at denne avtalen handler om å se på mulighetene innenfor helserelaterte tilbud for å skape enda fler arbeidsplasser og ny vekst i lokal samfunnet vårt.

Tinn Ap har trua og vi vil stå på så lenge det er et håp.

Tinn Ap

Vidar Stang