Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Åse Bjørnsdatter Buberg

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Først vil jeg takke for innlegget og siden du viser til undertegnede så skal jeg svare deg så godt jeg kan.

For det første har du rett i at jeg burde vært og besøkt dagavdelingen. Det er en forklaring på hvorfor det ikke har skjedd.

Når jeg tok over som leder i Helse og omsorg utvalget

hadde jeg som mål å komme rundt å besøke alle de stedene utvalget har et ansvar for.

Vi la en møteplan hvor vi som utvalg skulle ha møtene våre rundt omkring i kommunen.

Men dessverre så har pandemien satt en stopper for dette. Vi rakk noen plasser før mars i 2020, men etter det har det i vår kommune vært veldig strengt med å få besøke våre institusjonsplasser.

Men jeg kan love deg så fort det lar seg gjøre, og jeg/vi får lov så skal denne praksisen taes opp der et besøk og en prat med dagpasientene i psykiatrien også står på agendaen.

Så til saken om stillingen vi valgte skjære ned på i psykiatrien.

Det var den stillingen vi var mest skeptisk til, det må vi innrømme. Jeg hadde flere samtaler med den gang kommunedirektør og kommunesjef i helse.

Vi fikk forsikringer om at ved å se på organiseringen, gjøre ting på en annen måte, fordele arbeidsmengden kunne dette gjøres uten at det fikk store konsekvenser for de brukerne.

Når det gjelder dagtilbudet så opprettholdt vi det i budsjettet og sa nei til forslaget om å legge det ned.

Kr. 545.000 som var forslaget på besparelse, la vi en inn igjen budsjettet.

Jeg kan love deg at vi følger med på konsekvensene av reduksjonen generelt og skulle det vise seg at den reduksjonen vi har gjort og de tiltakene administrasjonen skulle gjøre fører til at tjenestene

har blitt merkbart dårligere og konsekvens rapporten viser det.

I siste møte i Helse/omsorg fikk vi en orientering om de reduksjoner som er vedtatt i psykiatrien og det var ingen her som tydet på at tjenestene led.

Som sagt så følger vi med og skulle det vise seg at vi bør se på denne saken på nytt, så skal jeg love deg at det blir fulgt opp.

leder Helse/omsorg

Vidar Stang