Igjen Gjermund Ingolfsland takk for svar del 2. Skjønner du har hatt mye jobb disse dagene. Vi får være enige om å være uenige om konsesjonskraft , jeg er nok mer opptatt av å ta vare på det vi har og som har vist seg være gode trygge arbeidsplasser . Hvor jeg har vært de siste 2 årene . I Tinn selvsagt, fulgt med på hva som skjer , men i Tinn så har det en tendenser til å være endel lukkede kommunestyremøter spesielt når det kommer til konsesjonskraft . Så man får ofte bare vite om ting i etterkant . Derfor mitt innlegg som er en ren oppsummering av spørsmål som surrer rundt blant endel som bor i Tinn, samt egne spørsmål .

Noen ganger må man stille direkte spørsmål for å få svar. Viktigheten av at Tinns innbyggere engasjerer seg i egen kommune det være seg med kritiske spørsmål eller positive kommentarer må jo entydig være positivt og fortjener ikke «spydige» tilbakemeldinger . Man lever jo i et demokrati hvor åpenhet, muligheten for å stille kritiske spørsmål er sett på som en av de viktigste verdiene vi har.

Ytringsfriheten er grunnlovsfestet i Norge. I Grunnloven paragraf 100 heter det: «Ytringsfrihet bør finne sted». Ordet «bør» skal forstås som «skal».

FRP er jo også en garantist for nettopp ytringsfrihet, stemmer ikke det?

Nå venter jeg bare på kommunesjefen sitt svar så skal jeg være fornøyd.

Nb hyttebygging har ikke jeg kommentert så det er kanskje en sak du må ta med noen andre.

Lena Andersen

Les også

Svar til Lena Andersen sitt leserinnlegg

Les også

Hvor er de kritiske spørsmålene om hva som skjer i Tinn?