Svar til Åsne Linnerud om kommunehelsetjenesten mangel på mål og mening.

I leserinnlegg og i andre sosiale medier et du ute å kritiserer og kommer med kraftige angrep på at den kommunale helsetjenesten har mangel på mål og mening. Ditt innlegg handler mye om at kommunen sa nei til kjøp av Rjukan sykehus og hvor kritikkverdig det er. Her mener jeg du er ett år for sent ute. Ja, jeg mener det, kampen om bruken av lokalene ved Rjukan sykehus, den ble utkjempet i fjor på disse tider. Åsne hvor var du da, jeg så deg ikke på banen. La meg ta kortversjonen av saken om bruken av sykehuset. Juni 2021 ble intensjonsavtalen med sykehuset vedtatt. 13-12 i kommunestyret. (Intensjonsavtalen hadde blitt fremforhandlet i sykehusutvalget - at du Åsne sier ikke du har sett den, forundrer meg) Den skulle vi jobbe med et år, for så å legge frem som en fast avtale. Senhøsten 2022 la posisjonen (Ap-Høyre-Frp) frem sitt forslag om hva vi ønsket med bruken av sykehusets lokaler.

Vi ønsket å kjøpe det for 1 krone. Vi ville etablere et Rjukan medisinsk senter. Legesenter, fysioterapeut, psykiatrisk skulle etter hvert etableres i lokalene. Korttidsavdelingen og legevakt skulle fremdeles være i lokalene. Sykehuset Telemark ønsket samarbeid og vi skulle utvikle tjenester i sammen. Kommunedirektør var ikke enig og la frem et forslag som gikk ut på det var bedre å bygge et nytt helsehus. Det er jo kommunedirektøren sin fulle rett og komme med sin anbefaling. Det ble vedtatt at disse forslagene skulle sendes ut på høring. Det ble gjort i januar 2022, med svarfrist noen uker senere. Det var stor debatt i samfunnet vårt, og stor motstand for bruk av sykehuset. Ved siden av en stor Facebook-gruppe, fikk vi et 18-19 høringssvar. Fra legene, fra ansatte, faggrupper, flere enkelt personer, lag og foreninger. Samtlige gikk imot vårt forslag om å bruke sykehuslokalene.

Åsne, hvor var du her? Ikke ord, ikke noe leserinnlegg, ikke noe høringssvar å se fra din side og dine støttespillere. Resultat fra høringen. Ingen støtte å få Åsne, ingen var enige med posisjonens forslag, så vi ble sabla ned. Som politiker så må vi da ta høringene seriøst.

Ny behandling i våre partier

Som sagt når vi fikk svarene fra høringene, var det helt naturlig for oss å ta dette opp i våre partier, for Ap sin del ble dette diskutert både i styret og på medlemsmøte. Svarene var helt klare. Når vi legger en sak ut på høring, så får vi ta svarene til etterretning. Med bakgrunn i at vi overhode ikke hadde noe støtte i lokalsamfunnet vårt, så vi ikke noe annen løsning enn å legge vårt forslag vekk og gå for et nytt helsehus.

At du Åsne kritiserer oss for det, ja det sier vel litt om din forståelse for et demokrati. Men jeg vil i hvert fall ikke være med på trumfe igjennom noe som innbyggere, fagfolk ikke vil. Så får jeg være litt personlig. Jeg er lei meg for at vår ide om bruk av sykehusets lokaler ikke fikk noe gehør i lokalbefolkningen.

Nytt helsehus og utbygging av Tinn helsetun

Når avtalen med sykehuset ble frafalt, så ble et enstemmig kommunestyret enige om at et nytt helsehus skulle bygges og Tinn helsetun oppgraderes.

Politikerens rolle i utbyggingen framover

Jeg tar med noen ord om vår rolle etter at ny kommunelov ble vedtatt i 2018. Nå skal vi som politikere ikke få anledning til å være med i selve prosessen rundt utbyggingen. Det er det administrasjonen nå som alene styrer, vi får rapporter fra disse møtene. Dette er jeg personlig ikke enig i og har derfor forhørt i KS, med spørsmål om dette er riktig. Fått klar beskjed om at slik er denne nye loven.

Vi som politikere blir satt helt på sidelinjen føler jeg, vi sitter ikke rundt bordet, men kommer hele tiden inn i etterkant, da er det lite vi kan påvirke. Har snakket med tidligere politikere, som har sittet i byggekomiteer for blant annet Rjukanbadet og Atrå barneskole.

Erfaringene de forteller, et at det var en kjempefordel å være med på hele prosessen. Det er vi fratatt nå, med den nye kommuneloven. Det er beklagelig, men slik er det. Om det kan la seg gjøre å forandre, vet jeg ikke, men skal gjøre det jeg kan, slik at vi som politikere kan så godt som mulig få fulgt opp ut fra det nye lovverket. Det som blir viktig nå fremover med utbyggingen av helsehuset og senere Tinn helsetun. Det er at administrasjon legger opp til stor deltagelse i de ulike arbeids/ledelse grupper. Tillitsvalgte, verneombud, brukergrupper alle må med og bli hørt. Den meldingen har vi sendt administrasjonen, så får vi hele tiden etterspørre om hvordan prosessene går.

Avtale med sykehuset Telemark

Ser det blir latterliggjort og ristet på hodet av at vi i det hele tatt tror vi skal klare å få til noe avtale med sykehuset Telemark i det nye helsehuset. Ja det kan godt være at det ikke går, men vi synes det er vært et forsøk. At sykehuset nå velger å legge ned virksomheten på sykehuset, mener vi er et brudd på utviklingsplanen og fra Tinn Ap ble det sendt et brev til vår representant i helsekomiteen på stortinget om vår bekymring, uten at det hjalp stort. Når det er sagt, så kan man ikke være overrasket over at det skjer. Etter at vi ikke ønsket å kjøpe sykehuset, inngå en samarbeidsavtale, så er det ikke å forvente at sykehuset vil fortsette sin lille aktivitet i et hus på flere tusen kvadratmeter, når det holder med noen få hundre. At dette ville skje var vi forberedt på, derfor la vi inn i vårt vedtak i nytt helsehus, arealer som kan brukes til et eventuelt samarbeid med Telemark sykehus og Rjukan Digitale Arena.

Mye skjer innenfor helse, behandlinger som vi før måtte på sykehus for, kan i dag gjøres andre steder. For eksempel, i et helsehus. Selv om tjenester legges ned i dag, så må vi forsøke og få til et samarbeid i et nytt helsehus. Tiden får vise om det lar seg gjøre. Ser i RA at sykehus direktør Rønning ikke avviser noe samarbeid, det er positivt, så må vi fremover se hva det kan bli.

Folkemøte

I løpet av mars vil vi invitere til et folkemøte i Rjukanhuset, og et annet i bygda, for å informere om situasjonen og hvordan arbeidet vil foregå videre med blant annet nytt helsehus. Håper på et stort fremmøte. Så Åsne slik er situasjonen nå etter at kampen ble spilt for cirka 1 år siden. Synd du ikke var med da det gjaldt, poengene et vanskelig å få i etterkant. Så vil jeg til slutt avvise alt som kommer på trykk at våre helsetjenester ikke er under kontroll. Alt kan selvfølgelig ble bedre, men vi har nettopp behandlet en forvaltnings protokoll om helsetjenestene i Tinn kommune og jeg kan forsikre våre innbyggere at brukerne er veldig fornøyde med tjenestene vi utfører. Mange dyktige ansatte leverer god kvalitet og det er godt å høre når vi både ser og leser om situasjoner andre steder. De få klager vi får inn, blir tatt alvorlig.

Les også

Kommunehelsetjenesten - mangel på mål og retning

Les også

Kvaliteten ved sykehjemmene i Tinn kommune - forvaltningsrapport