Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Marius Skeie fra KUs leder.

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I mitt innlegg i RA 19. mars, forsøkte jeg å komme med faktabasert informasjon

om husleiesaken. Jeg mener fortsatt at rådmannen gjorde et riktig valg da han

ba om en forvaltingsrevisjon i sakens anledning. Og jeg mener fortsatt

at det er skadelig for demokratiet når rådmannen blir «hengt ut» for å ha utført

sin plikt iht stillingsinstruksen.

Dette har falt Venstres leder tungt for brystet. La meg ta det på nytt.

Rådmannen ble varslet om husleiekontraktene februar 2017. Det ble utført en

forvaltningsrevisjon etter anmodning fra rådmannen. Rapporten ble lagt frem i

juni 2017 for kommunestyret, omfang og historikk. Det var det jeg skrev.

Min oppgave som leder av kontrollutvalget(KU) er ikke å stille meg til dommer i

denne saken. Så når Skeie karakteriserer dette som kameraderi, opptrer han

injurierende, ikke bare overfor meg og tidligere rådmann, men overfor hele

kommunestyret. På dette tidspunkt var det ikke snakk om skyld/uskyld ,men

hva som faktisk hadde skjedd. Skeie sin «definisjon» og tolkning av

kommuneloven og retningslinjer for kontrollutvalg om at «man skal alltid ta

den svakeste parts side», er jo tatt «helt ut av løse luften». Det strider imot

veilederen for KU utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund KS , som slår fast

at KU ikke skal være verksted for omkamp om eller diskusjon av politiske

vedtak fattet av kommunestyret. La meg slå fast: det ligger utenfor KU sitt

mandat å ta stilling til og definere «den svake part» i en personalkonflikt,

Det har aldri vært definert som KU sin oppgave å gå inn i denne type

uoverensstemmelser .I personalkonflikter er det ansattes fagorganisasjon som

skal ivareta ansattes interesser i saken. Kommunestyret skal kun forholde seg

til rådmannen som øverste leder og ikke til de ansatte i organisasjonen.

At Skeie på dette grunnlag stempler samtlige politisk valgte representanter i

kommunestyret for å drive kameraderi, mener jeg er å trå over en grense.

Mitt parti og meg selv har i inneværende periode hyppig vært på talerstolen

i kommunestyret og fremmet forslag på tvers av daværende rådmanns

innstilling. Hvis Skeies debattnivå av typen «Facebook» er representativ for det

debattklima vi skal møte i tiden frem mot valget, vil jeg si som min far sa:»Gud

hjølpe kann».

Det er blitt vanskeligere og vanskeligere å rekruttere nye kandidater til

listene til kommunevalget. Marius Skeies retorikk bidrar til økt

politikerforakt, og økende avstand mellom politikerne og velgerne.