Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Ordfører og leder av levekårsutvalget.

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

La oss først og fremst få forsikre alle om at vi ikke er ute etter noen sykehusomkamp slik leder av levekår- og inkluderingsutvalget har antydet. Den saken stod vi sammen om - og tapte. Derimot må det være lov å være skeptiske og konstruktive i saker som angår kommunens innbyggere og gjester, samt kommunens økonomi - i overskuelig fremtid. Lokaliseringen av våre kommunale helsetjenester er en slik sak.

Kommunepolitikere i Tinn har blitt utfordret av mange som er opptatt av helse- og omsorgstilbudet fremover. Tinn Arbeiderparti sammen med Tinn Høyre, uttrykte støtte til Rjukan Sykehus Venner, samtidig som vi også uttrykte våre bekymringer knyttet til økonomien i Eldres Hus-utbyggingen. Ordfører og leder for levekår- og inkluderingsutvalget valgte å beskylde opposisjonen for å mane til omkamp samtidig som all kritikk avvises. Ordfører er lojal til fattede vedtak, og det forstår vi. Imidlertid skal ikke det begrense vår mulighet til å diskutere konstruktivt om veivalg og løsninger når vi ikke er helt trygge på hva vedtaket vil ende i. Det må være lov å løfte blikket, tenke offensivt, tenke alternativer.

Helse- og omsorgstjenestene i Tinn er i en presset situasjon og det er mange som bekymrer seg over hva fremtiden vil bringe. Det knyttes stor usikkerhet til planene for fremtidig samlokalisering på Eldres Hus-tomta. Et kjempeareal som nå er under regulering.
Underveis i prosessen burde en hyppigere informasjon fra ordfører og administrasjon om utfordringer, løsninger og mål vært kommunisert til politikere og innbyggere. Det ville skapt konstruktive diskusjoner på et langt tidligere tidspunkt.

Økonomi er en av våre største bekymringer knyttet til planarbeid og løsninger for helse- og omsorgstjenestene i Tinn. Det skulle bare mangle at man er skeptisk til en slik gigantinvestering! Våre anslag til kostnader blir avvist som «en lek med tall». Posisjonen og administrasjonen må vel ha gjort seg noen kvalifiserte tanker om totalkostnadene til prosjektet?

Greier vår lille kommune å bære vekta av kommende økonomiske utfordringer? Eksempelvis er spørsmålet relevant i forbindelse med at vi også vet vi står overfor store kostnader knyttet til massive oppgraderinger av vann og avløp på hele Rjukan. Et annet eksempel og spørsmål bør være om de totale inntektene til kommunen vil vedvare eller øke i den tiden det vil ta å betjene de investeringene vi tar på oss. I verste fall svekkes inntektene, betjeningsevnen og til slutt også driftsmulighetene. Hva da?

I den sammenhengen støtter vi igjen Rjukan Sykehus Venner. Bruk eksisterende Eldres Hus og gjør de oppgraderingene som kreves der, bygg omsorgsboliger og ta i bruk bygningsmassen til Rjukan sykehus. Dette har til sammen kapasitet til å løse alle utfordringer på kort og lang sikt. Sannsynligvis vil totalkostnadene bli langt rimeligere ved en slik alternativ løsning. Nytt i saken er at det vil fremlegges en reguleringsplan for samlokalisering ved Eldres Hus vinterstid i 2020.

Jørn Langeland velger å «spisse» saken med tall hentet fra en tid hvor vi hadde et sykehus med full drift. Det er nok ikke fullt ut relevant i sammenheng med nye muligheter fremover i bygget. Hva koster fullversjonen av posisjonens bestilling Jørn?

Tinn Arbeiderparti mener at Tinn kommune fremfor alt trenger arbeidsplasser. Korttidsavdelingen på tidligere Rjukan Sykehus er et verdifullt utgangspunkt for utvikling og omstilling. Her arbeider det høyt kompetente ansatte og verdifulle arbeidsplasser som det kan bygges videre på innen rehabilitering. Tinn Arbeiderparti vil jobbe for å etablere et rehabiliteringssenter og andre helserelaterte arbeidsplasser i det tidligere sykehusbygget. Vi mener det er realistisk å etablere slike virksomheter. Enn så lenge har STHF også oppgaver i bygget og så vidt vi erfarer vil de fortsette med det. Uavhengig av kjøp eller fortsatt leie bør det være grunnlag for ekspansjon og spesialisering av rehabiliteringstjenester. Det er ambisiøst, men mulig med en kommune som drar i samme retning.
Mulig hvis man løfter blikket, tenker alternativer, tenker fremtid og har tro på et Tinn-samfunn i vekst.