For det første- takk for et veldig godt og informativ innlegg! Dere er faktisk fulgt mye bedre opp fra STHF enn Rjukan har blitt etter nedleggelsen av lokalsykehuset, og har funksjoner som Tinn ikke har, og det er sikkert mange her som har mye å spørre om når det gjelder hva som det er mulig å få til i en utkantkommune med sentral drahjelp.

Planen om etablering av slike sentre i distriktene ble jeg kjent med på et kurs i regi av Telemark Arbeiderparti for en del år siden, og det er flott at de er realisert. Her kan de som jobber med å få virksomhet på Rjukan dra nytte av deres erfaringer.

Nå er jo Vinje en stor kommune, og helt i øst, er det geografisk nærhet til Tinn, uten at det er noe poeng i denne sammenhengen. Det som er et poeng, er at det ikke er utenkelig at spesialister kan reise fra Skien til distrikter.

Takk skal du ha for nyttig oppdatering, Sissel!