Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Vidar Stang vedrørende Rjukan sykehus

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

AP sin representant, Vidar Stang har i RA et leserinnlegg med tittelen «Svar til Arild Standal». Det var med stor forventning og håp om gode svar da jeg så innlegget komme. Jeg og mange andre har i forskjellige leserinnlegg forsøkt å få innsyn i hvilke konsekvenser det vil få for Tinn kommune dersom vi blir sittende som eier av bygningsmassen til tidligere Rjukan sykehus. Denne nøkkelen antar jeg at AP og H sitter på siden utvalget dere satte ned har kommet med diverse utkast på hva dette bygget skal inneholde.

Det er med respekt å melde svært skuffende svar det Stang kommer med. For å sette det på spissen så er det det strengt tatt ikke svar i det hele tatt. Jeg opplever heller at det er et forsøk på å kneble oss som ytrer oss kritisk til arbeidet i dette utvalget.

AP og H bruker RA stadig som «talerstol» når de har noe på hjerte, men når menig mann vil svare opp, så er AP av den mening at vi må sende spørsmål til formannskap og kommunestyre for å få svar.

Er dette virkelig noe Arbeiderpartiet står inne for når vi bruker vår demokratiske rett til å ytre oss? I tilfelle ikke, hvorfor svarer dere ikke på spørsmålene som svært mange innbyggere i Tinn har? Det er et engasjement i befolkningen i denne saken, og vi vil det samme: gode og fremtidsrettede tjenester til vi som bor i kommunen vår.

Grunnen til at vi ønsker svar er innlysende. Vi ønsker ikke at Tinn kommune skal være eier av bygningsmassen til tidligere Rjukan sykehus med vedlikehold og kostnader som en ikke aner rekkevidden av.

Skulle spørsmålene ha blitt borte på veien så finner dere det nok i RA, men skulle det bli for utfordrende for utvalget så har jeg noe mer på tampen.

Hvert år bevilger Stortinget penger (rammetilskudd) til kommunene som skal gå til skoler, barnehager, helse og andre lovpålagte kommunale tjenester. Er dere like «rakrygget» ved å bruke av rammetilskuddet på sykehusbygget dersom det ender opp i et pengesluk som i verste fall kan redusere kommunens tilbud og som kan få konsekvenser for barn, unge og gamle mennesker?

Derfor har vi på en saklig og konstruktiv måte satt kritiske spørsmåltegn til hva dette kan medføre av kostnader og hvilke faglige utfordringer dette medfører for kommunen.

Er det da riktig at kommunen skal kjøpe dette bygget når det samtidig er et skrikende behov for å komme i gang med renovering av Eldres hus, samlokalisering av flere tjenester med egnede lokaler/uteområde og bygging av boliger til eldre.

Ved utarbeiding av Helse- og omsorgsplanen og arbeidet med framtidsrettede helse og omsorgstjenester var brukere og ansatte aktivt deltagende med tilbakemeldinger. Som for mange var en positiv og medvirkende opplevelse. Skal vi klare å dra lasset sammen, er det behov for å ta opp igjen dialogen og lytte til brukere og ansatte.

Hvis kommunen bestemmer seg for å kjøpe gamle Rjukan sykehus, kan mye av utvikling og samordning av tjenester bli begrenset i forhold til framtidig behov.

Tinn kommune trenger en moderne og fremtidsrettet eldreomsorg. Derfor er min utfordring; gå tilbake til start! Planen fra 2017 er bunnsolid. Det er ingen skam å snu.

PS: Du skriver i ditt leserbrev 17.juli at AP helt siden nedleggelsen av sykehuset har lokalt arbeidet med å fylle lokalene med aktivitet. Hvordan kan innbyggere ha tillit til en slik uttalelse når Arbeiderpartiets fremste tillitsvalgt Aasland stemte for nedleggelse av Rjukan sykehus? Hva kan et lokallag få til når Arbeiderpartiets fremste tillitsvalgte, både i fylket og på Stortinget, var med på å legge ned Rjukan sykehus? Vi ansatte glemmer ikke det.

Kan vi da tru på at det kan bli nye statlige arbeidsplasser gjennom Helseforetaket når både Høyre og Arbeiderpartiet sentralt sier nei?

Rjukan 28.07.21

Arild Standal