– Hvis dette blir vedtatt, skal vi feire med kake, lovte Bjørn Næset i forrige uke.

Kommunestyret fulgte opp søknaden fra styret i Rjukanbadet om midler til utbedring av ventilasjonsanlegget. Dermed ble det bestilt kake.

Muligheter for spillemidler

– Jeg er veldig fornøyd med at vi nå kan sette i gang med oppgradering - det var på overtid, sier driftsleder Svein Arild Angen.

Han påpeker at deler av det tekniske anlegget kunne brutt sammen uten utskiftning av anlegget og i verste fall ført til midlertidig stengning av Rjukanbadet. Nå er det satt av en ramme på 16,5 millioner kroner. Her er det også muligheter for spillemidler. Publikum vil i liten grad merke arbeidet mens utskiftningen pågår.

Ute på anbud

– Når kan arbeidet bli satt i gang?

– Nå skal det bli avklart hvem som får anbudet. Vi håper jo de som får jobben kan gå i gang så fort som mulig, sier driftsleder.

Konstituert daglig leder Bjørn Næset forteller at de legger opp til å holde badet åpent for publikum så lenge arbeidet pågår.

– Det jobber vi for å få til. Under tilsvarende utskiftning i et badeanlegg på Vestlandet så fikk de det til uten å stenge badet og permittere de ansatte. Det kan ta litt lenger tid og luftfuktigheten kan bli litt høyere en kort periode, men det er totalt sett den beste ordningen, påpeker Bjørn Næset.