For noen dager siden bebudet Ap-leder Jonas Gahr Støre ostehøvelsens begravelse i offentlig sektor, og vektla å gi offentlig ansatte mer tillit. I Tinn er ryktene om ostehøvelens død dessverre sterkt overdrevet. I Tinn velger Ap og posisjonen å gi en skarp ostehøvel rett i hånda på rådmannen.
Et kutt på 22 millioner i 2020 er den harde virkelighet. Tinn SV vil som eneste parti innføre eiendomsskatt. Et beskjedent månedsbidrag fra den enkelte husstand og hytte ville bevart skolestruktur, opprettholdt arbeidsplasser og et godt tjenestetilbud. NIA og Rjukan idrett kunne sikres og folketallet stabiliseres. I løpet av økonomiplanperioden ville vi vært godt rustet til å møte vårt store vedlikehold- og investeringsbehov.
At vårt forslag fikk H og FRP til å se «rødt», var vi forberedt på – men at Tinn Ap vil være med på et ran av 13 millioner av Tinn kommunes egen «regningskonto», er vanskeligere å forstå. For å sette det på spissen, det hjelper lite med en ekstra brøytevakt, hvis kommunen ikke har råd til sand og drivstoff. Hvorfor opprettholde en nærskole, uten læremidler og blyanter? At H/AP/FRP velger å gi rådmannen alene fullmakt til å administrere hvordan kuttet skal gjennomføres, er uansvarlig politikk og langt fra den forfektede politiske økonomistyringen de lovet før valget.
«Kontoen» de vil rasere inneholder riktignok ikke arbeidsplasser direkte, men sammen med ostehøvelkuttet de tar på sektorene er dette «kunstig åndedrett». Hvis alle Tinndøler stikker hodet i sanda, vil vi om et år eller to se et trist resultat. Når kommunens inntekter svikter med 22 millioner, kan man ikke bevare alt, uten at det medfører massive kutt av stillinger og omfattende strukturgrep. Det er en ærlig sak at Ap/FRP/H ikke ønsker eiendomsskatt, men i anstendighetens navn burde de selv tatt jobben med å prioritere hvor kuttene skal ramme innbyggerne.
Vårt lokale alternative budsjett, ville gitt kommunen en bærekraftig økonomisk framtid alene, og med SVs alternative statsbudsjett kunne vi lagt til omtrent 5 millioner kroner mer i 2020. I tillegg fikk Tinn SV gjennomslag for å prioritere 6 millioner til å etablere et nasjonalt eller internasjonalt kompetansesenter for verdensarv, i samarbeid med NIA og Notodden.
Lytt til Støre - begrav ostehøvelen og gi de ansatte tillit, det er ingen skam å snu!

Tinn SVs kommunestyregruppe
Marianne Singsaas, Trygve Lampe, Jørn Langeland, Sanja Pasovic og Marianne Skårdal