Sykehjemmene er vaksinert – nå står resten for tur

Det er nå 52 sykehjemsbeboere som er vaksinert i Austbygde og Rjukan til sammen. Etter at alle disse har fått dose nummer to, og er fullt vaksinert, må kommuneoverlegen begynne å planlegge vaksinering av befolkningen, mener Grete Olesrud.