Rjukan sykehus er i ferd med å utvikle seg til en hemsko i kommuneøkonomien som hemmer all utvikling i Tinn kommune

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerVi er alle i Tinn fortsatt sterkt forbannet på Helse Sør Øst og regjeringen som har lagt ned Rjukan sykehus. Derfor fattet det forrige kommunestyret vedtaket om å PRØVE å etablere virksomhet på sykehuset. Derfor ble deler av Eldres hus med rehabeliteringsavd. og legevakt etablert i sykehusets lokaler. Forutsetningen var at det skulle etableres privat virksomhet der. Mange av oss var skeptiske til om dette ville la seg gjøre, for vi så jo at den private virksomheten lignet sterkt på et luftslott, men vi ga det en sjanse.

Det nye kommunestyret fulgte opp dette med å vedta at virksomheten på sykehuset skulle legges ned, da det ikke så ut som det var mulig å få til virksomhet. Så langt alt greit.

Men så gir kommunestyret fra seg styringen ved at de overlater saken til RNU A/S som arbeider med å få realisert et privat Rjukan medisinske senter. Og så skriver RA 20. april at leder der, Tor Helge Flåto, ikke utelukker å kjøpe Rjukan sykehus for å realisere Rjukan medisinske senter, men de  nye opplysningene om rasfaren må bety at STHF må slå av på prisen, sier han.

Så har RNU engasjert konsulent Erik Normann til å bistå seg i dette arbeidet.

” Det er et resultat av arbeidet Erik Normann gjør for RNU, at vi signaliserer relativt tydelig for Tinn kommune at det blir utfordrende å trekke private aktører til et nesten tomt sykehus”, sier Flåto.

Så sier rådmannen at saken vil komme opp i kommunestyret 8. mai angående omgjøring av kommunestyrets vedtak om utflytting av den kommunale virksomheten fra sykehuset. Han signaliserer ikke sin innstilling i saken, men jeg er bange.

Det fremheves at Erik Normann har lang ledererfaring fra det offentlige og private helsevesen. Ja, det har han, og jeg har hatt gleden av å være kollega med han da vi begge var ansatt på Regionkontoret til Helse Sør RHF i Skien i 2002. Og siden det har Erik Normann hatt mange og høye stillinger, bl.a.  adm.dir. ved Drammen sykehus og ditto Aker regionsykehus(A- Hus). Så dette er ingen smågutt når legekompetanse og stillinger angår, og jeg har bare godord å si om han. Han var en svært dyktig og hyggelig kollega.

Han har vært øverste sjefen for flere tusen ansatte og med driftsbudsjetter på flere milliarder kroner. Men gir disse høye offentlige stillingene noen spesielle overføringsverdi til å få lønnsom drift på et lite privat medisinsk senter langt inn i landet på Rjukan, langt fra de store pasientkonsentrasjonene?

Jeg er nok redd dette blir å sammenligne med mange av de andre konsulentene Tinn kommune over år har engasjert uten at det har gitt næringsvirksomhet, og de har bare dratt videre når fondene i Tinn kommune var tømt.

En trenger faktisk ikke mye medisinskfaglig og bedriftsøkonomisk kompetanse for å fastslå at det vil være svært krevende å få private aktører til å etablere seg på Rjukan sykehus uten at det er en sengepost der. Og den vil ikke de private aktørene etablere, det forstår jeg også, for det er ikke økonomisk grunnlag.

Nå har Leif Næss hatt 3 år på seg med sitt prosjekt som skulle kunne gi opp mot 70 arbeidsplasser. Men det han har fått til er omtrent bare operasjoner av friske guttebarn som statsråd Høie har bestemt skal få gratis operasjon på Statens regning. Det skulle vært forbudt i stedet.

Agenda Kaupangrapporten (AK)fremhever at Tinn kommune har sengeplasser på for mange steder: Eldres hus, Rjukan sykehus og Tinn helsetun. De vil ha all helseaktivitet lokalisert til et helsehus på Rjukan. Skal virksomheten på sykehuset opprettholdes må all virksomhet legges dit. Da blir Rjukan sykehus dette helsehuset AK snakker om. Er det noen som mener at det er et bra sted for sykehjemsplasser oppe i åsen dit ingen folk med funksjonshemming kommer uten med bil. Der blir det ikke lett for de eldre uten bil å besøke sine nære.

Vi må en gang erkjenne her i Tinn at Rjukan sykehus har regjeringen lagt ned og vi får ikke offentlige statlige midler til å videreføre sykehuset. Det har AP sentralt støttet. Det må vi nå ta innover oss, hvor bittert det enn er. Gjør vi ikke det, vil all kommunal virksomhet bli lammet av at vi opprettholder kommunal sykehusrelatert virksomhet på Rjukan sykehus. Vi hadde før jul en økonomidebatt der innsparing på kr 40 mill var tema p.g.a. minka inntekter.  En kommune er ikke rustet økonomisk for å drive et sykehus, slik er realitetene i  Stortingets økonomiske fordeling. Det er helseforetakene som med statlige midler har oppgaven med å drive sykehusene.

Så ser jeg at LO har en parole for 1. mai som sier: ”RJUKAN SYKEHUS SKAL LEVE”

Mitt spørsmål til LO er da, hva skal spares inn på det kommunale budsjettet for å oppfylle dette kravet? Eller har LO en Sareptas krukke?

Så nettopp derfor ber jeg kommunestyret holde fast på sitt vedtak og å effektuere utflytting fra Rjukan sykehus’ lokaler.  Og Kommunestyret må stoppe RNU i deres tanke om å kjøpe sykehusbygningene. Denne bygningsmassen er dels 100 år gammel og vil over år kreve 10 talls millioner kroner til vedlikehold og kanskje rassikring. RNU er tross alt et rent kommunalt A/S, de kan ikke gjøre som de lyster.

Hvis ikke havner Tinn kommune om ikke lenge i en økonomisk hengemyr og kommer på Robekklista, dvs. under offentlig administrasjon for uforsvarlig økonomistyring.

Austbygde 23. mai 2017

Halvor Lurås

Artikkeltags