Tinn har ledet KIL i 20 år, men nå er det slutt

Slutter: Bjørn Sverre Sæberg Birkeland trekker seg som styrelder i KIL etter å ha hatt vervet i 6 år. Her er han foran Stortinget i en demonstrasjon for bevaring av lokalsykehusene.

Slutter: Bjørn Sverre Sæberg Birkeland trekker seg som styrelder i KIL etter å ha hatt vervet i 6 år. Her er han foran Stortinget i en demonstrasjon for bevaring av lokalsykehusene.

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Bjørn Sverre Sæberg Birkeland trekker seg som styreleder i Kommunenes Interesseorganisasjon for lokalsykehus (KIL) på årsmøte 22. september. Han har ledet organisasjonen i 6 år, og ønsker nå å fratre.

-Det har vært noen spennende år med mange interessante utfordringer, men nå er det best at en ny leder og en ny kommune overtar styreledervervet, sier ordfører Birkeland - på telefon i bilen på vei til fredagens KIL-årsmøte i Oslo.

Han overtok lederjobben etter Turid Opedal i 2011 og har siden vært en engasjert forkjemper for lokalsykehusene i Norge. Han har bidratt til at KIL har fått en nasjonal posisjon i helse- og sykehuspolitikken, med sine mange kronikker og høringssvar til Stortingets Helse- og omsorgskomite. Styrelederen har også blitt invitert til flere nasjonale konferanser de siste årene, blant annet som foredragsholder i konferanser arrangert av Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

Det var politikere i Tinn som tok initiativet til dannelsen av KIL i 1997 – og siden har lederen kommer fra Tinn- og dermed har også sekretariat vært lokalisert her. Olav Ulleren var den første lederen, deretter Berit Stormoen og Turid Opedal – som har sittet lengst- før altså Birkeland overtok stafettpinnen. Steinar A. Miland har utgjort sekretariatet i nesten hele perioden – en 20 prosent stilling. Da han ble pensjonist overtok Monica Hines jobben. Etter at hun fikk ny jobb og flyttet fra Tinn i april har den jobben stått ubesatt.

KIL har 13 medlemmer. Kontingenten per år er 10 000 kroner for kommuner med lokalsykehus og 5000 kroner for kommuner som ikke har den vertskapsrollen. Selv mener han at en av medlemskommunene som fortsatt har et lokalsykehus å kjempe for, bør overta stafettpinnen som styreleder. Det er Anne Marit Buer fra Odda som ligger an til å bli ny styreleder. Venstre – politikeren har stått på barrikadene for å beholde lokalsykehuset i Odda. For å sikre en overlapping har Birkeland meddelt valgkomiteen at han kan sitte som menig styremedlem i ytterligere to år hvis årsmøtet ønsker det. Han har langt ifra satt punktum for sitt helsepolitiske engasjement.

-Jeg kommer fortsatt til å engasjere meg i helsepolitikk på nasjonalt nivå. Norge og Senterpartiet trenger meg, sier Birkeland med et glimt i øyet.

Det øvrige KIL styret har sendt ute pressemelding om Birkeland sin avgang « Vi takker Birkeland for en enorm innsats gjennom tiden som styreleder, og ønsker ham lykke til videre.»

Artikkeltags