Gå til sidens hovedinnhold

Ta vare på naturen - nei til vindmøller i Tinn

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I brev fra Norges vassdrags – og energidirektorat (NVE) ble den 8. juni 2018 bedt om innspill fra en rekke kommuner rundt om i landet. Hensikten er å finne områder der man kan få til storstilt vindkraftutbygging.

I Tinn er det store areal som kan bli omfattet av dette. Disse områdene er Gaustatoppen – Håkanesfjellet, Rivsfjell og Blefjell (Hovin). Det er gitt en uttalelse fra administrasjonen, og vi ser positivt på den. Men saken er ikke behandlet politisk i kommunestyret, noe årsmøte mener burde vært gjort.

Vi håper derfor at denne saken skal komme til behandling og at våre lokale partier kommer på banen.

Etter vårt syn er det få kommuner som har bidratt mer til storsamfunnet med våre naturressurser innafor energiområdet. Vannkrafta har som kjent vært et godt bidrag til vekst og utvikling, som vi allerede har mange spor etter i vår natur.

Hvis vi fortsatt skal være en reiselivskommune så vil inngrep i form av store vindmølleparker undergrave det som er vedtatt i bl.a. Strategisk næringsplan og Reiselivsstrategien for Tinn kommune (2019-2029).

Vår satsing på f.eks. villreinsenteret og aktiviteter knyttet til bruk av utmarksressurser og naturforvaltning kan bli truet av utbygging med uopprettelige skader på lang sikt, samt at det berører bygdelandskapet i alle høyeste grad.

Årsmøtet utfordrer andre partier til å samles om en felles front for å ta vare på våre naturverdier også i framtida.

Årsmøtet Tinn SV, 4/2-2019