Det er for å og for å styrke det interne og eksterne kommunikasjonsarbeidet at Jøsendal har gått til det skritt å lansere en ny blogg som skal gi innblikk i det viktige og spennende arbeidet som utføres av ansatte, ledere og politisk nivå.
- Bloggen skal by på store og små fortellinger fra sammenslåingslivet og arbeidet med å bygge nytt fylke. Vi ønsker å vise frem noen av alle dem som bidrar inn i prosessen, og gi innblikk i hva som egentlig skjer når en ny fylkeskommune tar form, forklarer Jøsendal i et opplag på Telemark fylkeskommunes nettside.

- Aldri nok info
- Dialog med kommuner, næringsliv og andre gode samarbeidspartnere har høy prioritet, det samme har intern kommunikasjon med ansatte og ledere. Det blir aldri nok informasjon i store endringsprosesser – det vet vi. Likevel har vi et mål om å kommunisere aktivt og åpent om det som skjer når et nytt fylke tar form, forteller Jøsendal. Bloggen har fått navnet Vi bygger VT (www.vibyggervt.no) og skal gi innblikk i alt det gode og viktige arbeidet som utføres i regi av ansatte, ledere og politisk nivå på reisen mot nye Vestfold og Telemark fylkeskommune, sier Jøsendal.

For alle
- Her byr vi på store og små fortellinger fra sammenslåingslivet og arbeidet med å bygge nytt fylke. Vi ønsker å vise frem noen av alle de som bidrar inn i prosessen, og gi innblikk i hva som egentlig skjer når en ny fylkeskommune tar form, forklarer Jøsendal.
Den nye kanalen henvender seg både til ansatte, samarbeidspartnere og andre som ønsker å følge prosessen på nært hold, og er ment som et supplement til hovedkanalen vtfylke.no og begge fylkers offisielle kanaler.

Setter åpenhet høyt
Bloggen har som ambisjon å gi innblikk i – fra et prosjektrådmannsperspektiv – hva som skjer når en ny fylkeskommune tar form. Ikke som en komplett historie, men mer som små drypp som forteller om store og små hendelser fra en spennende hverdag.
- Jeg synes det er veldig spennende med en prosjektrådmann som setter åpenhet og informasjon om prosessen så høyt. Dette er en fin mulighet for alle interesserte til å følge med på hva som skjer i arbeidet med nytt fylke, sier leder av fellesnemnda Rune Hogsnes. Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid understreker også behovet og viktigheten av informasjon i arbeidet med nytt fylke.
- Behovet for informasjon i så store endringsprosesser som dette er kan knapt overdrives. Det dreier seg tross alt om rundt nær 4000 ansatte i de to fylkeskommunene – og en region på over 400 000 innbyggere. Jeg er glad for at prosjektrådmannen prioriterer kommunikasjon så sterkt, sier fylkesordfører i Telemark til fylkesnettsida.

Vil invitere gjestebloggere
Prosjetrådmannen har også planer om å invitere gjestebloggere med erfaringer fra større omstillingsprosesser, og å hente inn innspill som fokuserer på det som er unikt med Vestfold og Telemark. – Det blir aldri nok informasjon i store endringsprosesser. Det vet vi. Likevel har vi et mål om å kommunisere aktivt og åpent om det som skjer. Bloggen er ett sted der du som ansatt, samarbeidspartner eller innbygger kan få innsikt i prosjektet. I tillegg finner man informasjon på vtfylke.no og i begge fylkeskommuners offisielle kanaler, forteller Jøsendal.

Bloggen ligger på nettadressen https://vibyggervt.no/