Gå til sidens hovedinnhold

Telemark taper på tidenes sentralisering av politiet

Det er i dag færre politifolk i Telemark enn da Høyre og regjeringa starta den såkalte "nærpolitireformen".

Av de lensmannskontor og politistasjoner som har overlevd sentraliseringa til regjeringa har Bamble, Drangedal, Skien, Kviteseid, Notodden, Rjukan og Seljord mista drøyt 75 ansatte gjennom reformen. Bø, Vinje og Kragerø har fått noen flere stillinger, men totalen i Telemark er færre politifolk på jobb.

Det er trist at dyktige og kompetente politifolk som gjør en god og viktig jobb har mista kollegaer som følge av nærpolitireformen. Senterpartiet er opptatt av at politiet skal være nær folk, og vil øke både inntaket av studenter på Politihøgskolen, samt ansette flere politifolk på lensmannskontor og politistasjoner i hele fylket.

At antallet politifolk har gått ned, går selvsagt ut over oss som bor i Telemark. Responstida på steder med under 2000 innbyggere har økt med fem minutter i Sør-Øst politidistrikt siden 2016. Samtidig har vi hørt flere historier fra steder i Telemark der folk og andre nødetater har måttet vente over en time på politiet etter ulykker eller andre hendelser.

Mange har også fått lengre reiseveg for å skaffe pass. Passkontorene i Bamble, Seljord og Kragerø er lagt ned, og Notodden og Skien er nå de eneste kontora som utsteder pass.

Tidligere blei også våpensøknader håndtert på det lokale lensmannskontoret. Nå må disse sendes til Stokke i Vestfold for behandling, og behandlingstida på en våpensøknad er lang.

Åpningstidene hos politiet har også blitt redusert kraftig. Hvis du vil møte opp på politistasjonen og anmelde noe etter klokka 1430 en hverdag, er Grønland Politistasjon i Oslo den nærmeste som har åpent. Oslo har forresten fått 560 flere politifolk under reformen, hele Sør-øst politidistrikt har fått 63.

Senterpartiet er bekymra for at sentraliseringa og nedbemanninga av politiet i Telemark også kan få konsekvenser for lokalkunnskapen i politiet. Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sa under lokalsamfunnskonferansen i januar at det er helt umulig å forebygge kriminalitet uten lokalkunnskap. Med færre politifolk som jobber på færre steder enn før, er ikke dette godt nytt.

Senterpartiet ønsker å øke bemanninga på de gjenværende lensmannskontorene og politistasjonene, og opprette nye lokasjoner der kommunene og lokalt politi ser behov for det. Vi mener flere politifolk i hele fylket skaper nærhet og trygghet for oss alle.

Åslaug Sem-Jacobsen

Stortingsrepresentant Telemark Senterparti