Fylkeskommunen med støtte til tidlig innsats

FOLKEHELSE: Blant søkerne til folkehelsepotten var DNT Telemark, som fikk støtte til aktiviteter rettet mot alders-segmentet mellom 26 og 45 år. Gruppa har som målsetting å tilby et vidt spekter av turer og aktiviteter. Turene og aktivitetene vil foregå på tvers av Telemark.

(Foto: Dan Riis)

FOLKEHELSE: Blant søkerne til folkehelsepotten var DNT Telemark, som fikk støtte til aktiviteter rettet mot alders-segmentet mellom 26 og 45 år. Gruppa har som målsetting å tilby et vidt spekter av turer og aktiviteter. Turene og aktivitetene vil foregå på tvers av Telemark. (Foto: Dan Riis)

I andre tildelingsrunde vedtok hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse å gi 283 000 kroner tilskudd til folkehelsetiltak i fylket.

DEL

– Det går igjen i alle de helsebringende tiltakene vi har bevilget tilskudd til, at tiltakene er bidrag til å forebygge. Det er lavterskeltilbud med så tidlig innsats som mulig, sier leder for hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse Tone Berge Hansen.

Livskvalitet for alle

Størstedelen av potten som årlig deles ut til folkehelsetiltak skal gis til organisasjoner som organiserer generelle helsebringende tiltak. Tiltakene skal fremme livskvalitet, trivsel og mestring for alle grupper i befolkninga. Seks søkere som var relevante fikk tirsdag 3. september tildelt midler Det skriver Telemark fylkeskommune i en pressemelding.

Mellom ung og eldre

Blant søkerne var DNT Telemark, som fikk støtte til aktiviteter rettet mot alderssegmentet mellom 26 og 45 år. Gruppa har som målsetting å tilby et vidt spekter av turer og aktiviteter. Turene og aktivitetene vil foregå på tvers av Telemark

– Hovedpoenget med tilskuddsordningen er å nå flest mulig. Dette tilbudet treffer en gruppe som ofte faller mellom to stoler, sier Berge Hansen.

Tidlig hjelp til barnefamilier

Familiestøtteprogrammet «Der du bor – Grenland» ble tildelt 50 000 kroner til pilotprosjektet Home-Start (HSF).

– Dette er et viktig helsebringende tiltak mot barn, der frivillige besøker småbarnsfamilier noen timer i uka for å bistå dem, forteller Berge Hansen.

Familiene definerer hva de trenger støtte til, og frivillige familiekontakter får opplæring og leverer politiattest før de kan starte.

Meningsfylt tilværelse

Pensjonistforbundet i Telemark fikk innvilget støtte til en konferanse om kvalitetsreformen «Å leve hele livet». Hensikten med konferansen er å gi tillitsvalgte og folkehelsekontakter i PF Telemark kunnskap og inspirasjon til videre medvirkning og samarbeid lokalt og med eldreråda i kommunene.

– Reformen er et lavterskeltilbud, der målet er å legge til rette for en meningsfylt tilværelse. Også her er det viktig med tidlig innsats, sier Berge Hansen.

Samvær og gode møteplasser

Telemark Røde Kors ble tildelt midler til turprosjektet «Til topps», der målsetningen er å fremme gleden av å være på tur sammen med andre. Kirkens SOS fikk tilskudd til Undervisnings- og samtaleopplegget "Ungdom og psykisk helse", mens Telemark Innvandrerråds fikk støtte til sitt prosjekt «Helsebringende møteplasser».

Til sammen fikk de seks mottakerne 171 000 kroner i støtte fra fylkeskommunen. De resterende 112 000 kronene ble fordelt på 11 brukerorganisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne.

Artikkeltags