Sersjant Gunheim: - Det store menneskeslakteri

- Store grå rotter rumsterer her og der. Ofte holder de et riktig lurveleven. De eter alt mulig fra hard kjeks til skosåler. Jeg hører hvor de gnager…, forteller sersjant Olav Gunheim.