Tøffe økonomiske utfordringer i Seljord kommune

Rådmann Bystrøm foreslår å innføre eiendomsskatt i Seljord.