95 prosent av søkerne til videregående skoler i Telemark har fått tilbud i juli-inntaket

Av

95% av søkerne til videregående skole i Telemark har per 5. juli fått tilbud om skoleplass på videregående skoler i Telemark.

DEL

92% av søkerne har fått innfridd sitt første ønske. Det skriver Telemark fylkeskommune i en pressemelding.


Ved søknadsfristen 1.mars, var det totalt 6 534 søkere til videregående skole i fylket, mot 6 499 i fjor..

I juli-inntaket har totalt 6 182 vært med å konkurrere om plass, mot 6 235 i fjor. Totalt 5 803 søkere har fått tilbud om plass.

Dette innebærer at i år som i fjor har 95% fått tilbud om skoleplass på videregående skole i Telemark.


Flere på Vg1 får innfridd sitt førsteønske

I fjor fikk 85% av søkerne innfridd sitt førsteønske; dette tallet har i år økt til 89%.

Søkere som ikke har kvalifisert seg til neste nivå blir tatt inn som deltidselever på samme nivå. Dette gjelder foreløpig 52 søkere, mot 34 i fjor.

Rundt 33 søkere mister tilbudet de fikk i mai på grunn av lavere poengsum. De konkurrerer seg inn på lavere ønsker og står på venteliste til sine høyere ønsker.


54 søker med ungdomsrett står på venteliste etter juli-inntaket. De vil få et tilbud om skoleplass i august.


Må svare på tilbudet innen 14. juli

Søkerne svarer på tilbudet om skoleplass på

vigo.no

ved hjelp av MinID, som de også brukte da de søkte om skoleplass.


Siste inntak er 2. august, og alle som har ungdomsrett vil få tilbud om skoleplass i løpet av august.

Søkere med voksenrett konkurrerer om ledige plasser i august.

Søkere fra andre fylker er med på å konkurrere om ledige plasser i Telemark.


Artikkeltags